Sługa Boży Ksiądz Wincenty Granat

SŁUGA BOŻY KSIĄDZ WINCENTY GRANAT

Dnia 11 grudnia 2012 r. w kościele seminaryjnym Świętego Michała Archanioła w Sandomierzu, przy grobie sługi Bożego ks. Wincentego Granata, odbyła się w 33. rocznicę śmierci wspólna modlitwa o rychłą jego beatyfikację.

Najpierw o godz. 1700 został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny poświęcony słudze Bożemu ks. Wincentemu Granatowi p.t. „Świadek wiary” przygotowany przez p. polonistkę mgr Joannę Sarwę według scenariusza s. dr Haliny Ireny Szumił ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Niepokalanej. Wykonawcami byli uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu: Michał Łuszczak (kl. III), Magdalena Żuber (kl. I), Karolina Zięba (kl. I), Maria Zielińska (kl. I), Klaudia Pruś ( kl. III), Michał Zelik (kl. III), Klaudia Goleń (kl. III), Paulina Dobrowolska (kl. III). Występ ubogacił śpiew chóru szkolnego Katolickiego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu pod dyrekcją s. dr Marioli Konopki.

Następnie ks. dr Tomasz Serwin (Lublin, KUL) wygłosił referat: „Personalistyczna koncepcja Eucharystii według ks. Wincentego Granata”. Prelegent podkreślił, że według Sługi Bożego wszystkie sakramenty ożywają i spełniają się podczas liturgii, gdzie dokonuje się spotkanie poszczególnej osoby ludzkiej z Osobą Chrystusa w założonym przez Niego Kościele. Msza Święta jest najdoskonalszą realizacją uobecnienia i działania Zbawiciela, pozwalającego osiągnąć z Nim najbliższy kontakt. „Eucharystii ze względu na przebywanie w niej Pana Jezusa należy się kult osobowy i najwyższy, to jest uwielbienie”.

O godz. 1800 została sprawowana o rychłą beatyfikację Sługi Bożego uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez obecnych księży biskupów: Krzysztofa Nitkiewicza i Edwarda Frankowskiego oraz wielu kapłanów. Eucharystii przewodniczył Pasterz Diecezji. Liturgię Mszy Świętej uświetnił swym śpiewem chór szkolny i katedralny pod batutą s. dr Marioli Konopki.

Okolicznościową homilię: „Sługa Boży ks. Wincenty Granat świadkiem wiary na wzór Maryi” wygłosił ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, postulator procesu beatyfikacji ks. Wincentego Granata. W homilii ks. Wincenty Granat ukazany został jako wybrany i obdarowany darem miłości i życzliwości Boga oraz Jego mocą i który żył bliskością i przyjaźnią Boga. „Dziś trwamy w modlitwie dziękczynnej za dary, które stały się udziałem Sługi Bożego na wzór Dziewicy z Nazaretu” – podkreślił Ksiądz Postulator. Nadto kierujemy do Boga modlitwę o beatyfikację kandydata na ołtarze, jako świadka wiary. Kiedy dziś wpatrujemy się w jego duchową spuściznę, możemy zauważyć, że „blask jego życia i nauczania promienieje nadal i nieustannie budzi podziw”.

Po zakończeniu Eucharystii można było jeszcze wstąpić do oratorium na krótką modlitwę i zobaczyć zgromadzone tam pamiątki po Słudze Bożym oraz posłuchać jego żywej katechezy wygłoszonej w 1978 roku w Sandomierzu.

Niech nasza żywa pamięć o Słudze Bożym wyraża się także w częstej modlitwie o jego beatyfikację.

Biuro Postulacji sługi Bożego ks. Wincentego Granata.