Służba dla Ojczyzny

Rocznicę utworzenia świętuje 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny w Sandomierzu.

Uroczystości 65-lecia batalionu rozpoczęły się od Mszy św. polowej. Sprawował ją na nadwiślańskim bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, w koncelebrze z księdzem kapelanem i proboszczem katedry.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, generalicja z żołnierzami sandomierskiego batalionu pod dowództwem ppłk Grzegorza Kobylarza oraz komendanci policji i straży pożarnej.

Bp Nitkiewicz mówił w homilii o świadectwie chrześcijańskim, które wyraża się w służbie dla wspólnoty ludzkiej. Należy do niej działalność na polu obronności. Dziękując dowódcom, żołnierzom i cywilom batalionu, Ordynariusz sandomierski zauważył, że Wojsko Polskie pielęgnuje jednocześnie wartości.

– W wydanych niedawno przez Znak wspomnieniach Karoliny Lanckorońskiej, ich autorka opowiada, jak po swoim uwolnieniu z obozu koncentracyjnego, szukała kotwicy w chaosie politycznym i moralnym wywołanym wojną. Tą kotwicą okazał się dla niej Drugi Korpus gen. Andersa we Włoszech, „zwycięski i nie dotknięty katastrofą”. Dzisiejsze czasy są także niespokojne, do tego jeszcze zdemoralizowane. Wojsko Polskie trzyma się w tym kontekście całkiem dobrze. Nic więc dziwnego, że młodzież szuka w nim swojego miejsca. Trzeba dołożyć starań, aby nasza armia była w dalszym ciągu szkołą życia i wartości – powiedział biskup.

Po Eucharystii odbył się uroczysty apel, okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości  oraz zostały wręczone medale i odznaczenia dla wyróżniających się żołnierzy.

Po części oficjalnej chętni mogli zwiedzać wystawę sprzętu wojskowego. Organizatorzy przygotowali także stoiska promujące służbę w armii. Na zakończenie pikniku wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny został sformowany na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1957 roku. Obecnie w składzie batalionu jest dwie kompanie przysztabowe, dwie kompanie radiotechniczne w terenie oraz dwa posterunki radiotechniczne dalekiego zasięgu. Do zadań jednostki należy obserwacja przestrzeni powietrznej RP, wykrywanie, śledzenie i nadzór nad samolotami będącymi w strefie kontrolowanej przez posterunki batalionu.