Służyła wszystkim – pożegnanie śp. Aliny Kowalskiej

21 sierpnia odbył się w Ostrowcu Świętokrzyskim pogrzeb zmarłej cztery dni wcześniej w wieku 71 lat, śp. Aliny Kowalskiej, znanej przede wszystkim ze swojego długoletniego zaangażowania w duszpasterstwo rodzin.

Mszy św. w ostrowieckiej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali kapłani z diecezji sandomierskiej i radomskiej. Obok najbliższej rodziny, obecni byli parlamentarzyści, władze Ostrowca oraz grupa doradczyń rodzinnych, przedstawiciele Kościoła Domowego i mieszkańcy miasta.

– Śp. pani Alina nie propagowała własnych idei ale naukę Kościoła. Nie szukała rozgłosu lecz wespół z kapłanami oraz z rzeszą świeckich służyła narzeczonym, małżonkom, dzieciom nienarodzonym, samotnym matkom, seminarium duchownemu  oraz społeczności Ostrowca Świętokrzyskiego. Otwierała nam oczy na to, czym żyją ludzie i mobilizowała do działania, czego doświadczałem osobiście od momentu objęcia diecezji. Pozostawiła po sobie wielu wychowanków dlatego jej dzieło będzie dalej kontynuowane. Mam nadzieję, że z podobnym entuzjazmem oraz determinacją – powiedział na początku liturgii Biskup Ordynariusz.

Ks. prałat Czesław Murawski z którym przez lata współpracowała zmarła, nakreślił w homilii jej portret, zatrzymując się na licznych dokonaniach.

– W 1966 r. zawarła małżeństwo z panem Tadeuszem i w latach siedemdziesiątych razem wstąpili do Domowego Kościoła. W kolejnej dekadzie włączyła się w poradnictwo rodzinne, posługując jako doradczyni parafialna. W 1992 r. została powołana na Diecezjalną Instruktorkę Poradnictwa Rodzinnego, pełniąc tę funkcję przez szesnaście lat. Gdy w 1993 r. zostało powołane w diecezji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, znalazła się w jego zarządzie. Była też inicjatorką utworzenia oddziału miejskiego Stowarzyszenia w Ostrowcu Świętokrzyskim, Domu Samotnej Matki oraz Ośrodka Wsparcia Rodziny w pobliskim Jędrzejowie. W ramach tego dzieła, z jej inicjatywy powstała Świętokrzyska Szkoła Rodziców i Wychowawców, pomagająca nie tylko rodzicom i nauczycielom, ale również młodzieży. Jako członek Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego stała na czele Komisji ds. Rodziny. W 2012 r., bp Krzysztof Nitkiewicz przyznał jej odznaczenie „Protector Vitae” wręczane osobom zaangażowanym w ochronę życia i zdrowia ludzkiego w Diecezji Sandomierskiej. Ostatnie lata śp. pani Aliny był naznaczone chorobą, ale jak zaznaczała, cierpienie które przeżywała ofiarowała w intencji rodzin – wskazywał kaznodzieja.

Po zakończonej modlitwie w świątyni, kondukt żałobny udał się na cmentarz. Podczas ostatniego pożegnania głos zabrali przedstawiciele parlamentu: senator Jarosław Rusiecki oraz poseł Andrzej Kryj. W imieniu Kościoła Domowego oraz poradnictwa rodzinnego pożegnała zmarłą pani Wiesława Bąk. – Jej posługa była dla nas świadectwem, co to znaczy należeć w życiu i śmierci do Boga. Śp. Alina nauczyła nas rozumieć Kościół jako wspólnotę za którą jesteśmy odpowiedzialni. Uczyła troski o życie od chwili poczęcia i zachęcała do modlitwy, gdy to życie było zagrożone – powiedziała pani Wiesława Bąk.