SOBOTA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 5,43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.

Oto słowo Pańskie.

Pan Jezus przynosi nowe rewolucyjne prawo. Rezygnacja z odwetu i zemsty chociażby słownej nie jest wcale łatwe. Ile to przeżywamy sytuacji w życiu kiedy słyszymy niemiłe, drażniące słowo. I co wtedy ? Nie tak łatwo przypomnieć sobie wówczas słowa Jezusa: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich. Nie tak łatwo po chrześcijańsku zareagować. Ale nie możemy się załamywać upadkami, wybuchami złości, zawsze mamy tę nową szansą stawania się coraz łagodniejszym, lepszym, bardziej cierpliwym. I te nasze upadki mogą stać się szansą na coraz to głębsze doskonalenie się w postawie miłości chrześcijańskiej.