SOBOTA II TYGODNIA ADWENTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 17,10-13)
Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Komentarz

Eliasz był prorokiem, przekazywał Boże przesłanie przez słowa i czyny. W ten sposób rozświetlał ziemską rzeczywistość. Został on zabrany do Pana na wozie ognistym, jednak jego misja się nie skończyła. Przyjdzie w stosownym czasie, aby ponownie wnieść w życie ludzi Boży pokój. Poprzedzi przyjście Mesjasza. I my obecnie przygotowujemy się na przyjście Mesjasza. Trzeba nam ciągle  słuchać Jezusa, który do nas przemawia. To, co mówi, jest nieraz bardzo trudne do uwierzenia i przyjęcia. Dlatego prosimy Ducha Świętego, aby przemieniał nasze myślenie, oświecał nasze drogi i dawał radość bycia z Jezusem, nawet gdy trzeba będzie z Nim nieść krzyż i cierpieć.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com