SOBOTA PO POPIELCU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 5,27-32)

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.
Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?”
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

Oto słowo Pańskie.

Powołanie Mateusza na Apostoła jest niesamowitym pocieszeniem dla wszystkich, którzy wątpią w swoją świętość. Pokusa złego ducha polega na wmówieniu każdemu człowiekowi, że nie jest możliwe, aby być dobrym człowiekiem. Szatan namawia do zła a także do nieczynienia dobra.
Bóg chce cię dzisiaj zaprosić do tego, żebyś był Jego apostołem. Zaprasza cię do tego, abyś zaczął czynić dobro. Może mówisz, że nie robisz niczego zła. Ale zadaj sobie pytanie, ile w ostatnim tygodniu uczyniłeś dobra.
Nie poddawaj się. Pomimo swoich słabości, walcz o dobro w swoim życiu.
Świętość to nie walka ze złem, ale to czynienie dobra.