SOBOTA XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 21,34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Oto słowo Pańskie.

Spotkanie rodzinne podczas którego stoły uginają się pod jedzeniem. Pełne brzuchy gości, bo przecież nie mogli wrócić do domu głodni. Weselisko, a na nim napoje wyskokowe. Stan umysłu zaproszonych, który trudno nazwać świadomym, bo przecież trzeba było się pokazać i niczego nie mogło gościom zabraknąć. To tylko dwa obrazy ukazujące naszą pewność, że dzisiejszy dzień na pewno nie będzie tym ostatnim. Słowa dzisiejszej Ewangelii każą nam powątpiewać w taką naszą ludzką pewność.