Solidarni z Rodziną

To tytuł konferencji, jaka odbyła się 18 listopada w Sandomierzu, na której dyskutowano o współczesnych problemach rodziny, jej misji i zadaniach w społeczeństwie oraz formach pomocy w ramach programów prorodzinnych.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w intencji rodzin w bazylice katedralnej, której przewodniczył bp senior Edward Frankowski wraz z księżmi zajmującymi się duszpasterstwem rodzin. Podczas homilii biskup senior wskazał na potrzebę budowania wspólnego dobra, jakim jest rodzina, podkreślał, że ważnym elementem troski o rodzinę jest dbanie o jej duchowość opartą na Ewangelii. Podkreślił, że trwałość rodziny płynie z łaski sakramentu małżeństwa, której źródłem jest Bóg.

– Poprzez tę konferencję chcemy przybliżyć aktualne wyzwania, przed którymi stoi współczesna rodzina polska oraz ukazać wielką rolę rodziny w dziejach narodu polskiego i wspólnie zastanowić się czy współczesna rodzina wypełnia tą rolę – podkreślał ks. Tomasz Cuber, jeden z organizatorów konferencji.

Na konferencję przybył Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, władz samorządowych, członkowie ruchów i organizacji wspierających rodziny, członkowie grup formacyjnych zrzeszających małżonków oraz przedstawiciele rodzin z diecezji.

W naukowej części spotkania, która odbyła się w auli Katolickiego Domu Kultury wziął udział bp Krzysztof Nitkiewicz, który nawiązał w swoim wystąpieniu do obchodzonego Światowego Dnia Ubogich, podkreślając konieczność otoczenia opieką rodzin doświadczających ubóstwa. Chociaż jego skala uległa w ostatnim czasie zmniejszeniu, dotyka ono nadal pewną liczbę rodzin.

– Czasami sytuacja materialna rodziny pogarsza się dramatycznie z takich powodów jak śmierć lub odejście jednego ze współmałżonków, choroba, utrata pracy, niespłacony kredyt, czy inne niespodziewane okoliczności. One potrafią nie tylko obniżyć poziom życia, ale, co jest jeszcze gorsze, wywołać kryzys we wzajemnych relacjach w danej rodzinie oraz kryzys w szerszym, społecznym wymiarze. Dlatego dopóki choćby jedna rodzina doświadczała niedostatku, nie możemy przejść obojętnie wobec jej sytuacji. A na podstawie odbywanych wizytacji kanonicznych w parafiach muszę powiedzieć, że takie wypadki się zdarzają. To stanowi wyzwanie dla nas wszystkich: duchownych i wiernych świeckich, dla zgromadzeń zakonnych i oczywiście dla władz państwowych oraz samorządowych. Rozumiem, że istnieje pewna lista priorytetów, ale wydaje mi się, że pomoc ubogim rodzinom, powinna znaleźć się na samym jej szczycie. Nie chodzi mi tutaj jedynie o pojedyncze interwencje, ale o pewien program, dzięki, któremu rodziny będą miały poczucie stabilności materialnej. Prawdziwą miarą sprawiedliwości i dobrobytu są piękne i szczęśliwe rodziny – mówił bp K. Nitkiewicz.

W swoim wystąpieniu, pan minister Stanisław Szwed mówił o znaczeniu polityki prorodzinnej, która jest fundamentem silnego państwa. – Polityka rodzinną to jedno z najważniejszych zadań obecnego rządu. Rodzina buduje wspólnotę, jaką jest państwo, a jednym z zadań państwa jest szeroka pomoc świadczona wobec rodziny. To zadanie wypełniane jest obecnie przez realizowane programy prorodzinne takie jak: Rodzina 500 plus, Za życiem, Maluch plus czy polityka senioralna w programach Senior plus oraz wsparcie dla stowarzyszeń opiekujących się osobami starszymi. Aktualnie przeznaczamy na programy prorodzinne ponad 3 proc. PKB i jest to duży zaczyn dobra robiony w stronę polskiej rodziny – podkreślał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

O misji rodziny w dziejach narodu mówił prof. dr Jan Ptak. – Od początku naszego egzystowania jako państwa, gdy Polska przyjęła chrzest i weszła w krąg cywilizacji łacińskiej pewien model rodziny rzutował na dzieje narodu i sytuację w Polsce. To właśnie rodzina stała się miejscem przekazywania systemu wartości, wzajemnego wspierania, miłości rodzicielskiej. W okresie, gdy byliśmy w trudnej sytuacji i jako naród pozbawieni byliśmy suwerenności to właśnie w rodzinie przekazywano najwyższe wartości jak mowę rodzinną czy religijność. Dlatego odrodzenie życia rodzinnego ma niezastąpiona wartość dla narodu – podkreślał prof. J. Ptak.

O socjologicznej relacji rodziny i narodu mówiła dr Urszula Bąk. – Istnieje ścisły związek narodu i rodziny. Naród nie istniej bez rodziny, zaś rodzina czerpie z narodu to, czego sama nie może wypracować i dać swoim członkom. Ich wspólnym elementem jest człowiek, któremu te dwie grupy służą. Państwo, które opiera swoją politykę na personalistycznej wizji człowieka dba o rodzinę a przez to wzrasta naród. Zaś te państwa, które oparte są na ideologii liberalistycznej, neoliberalnej i lewicującej deprecjonują naród i rodzinę – podkreślała dr U. Bąk.

– Jednym z wyzwań, które w sposób bezpośredni  dotyczy rodziny jest wprowadzana w Polsce nowa reforma szkolnictwa. Należy pamiętać, że rodzina i szkoła to dwa podstawowe czynniki oddziałujące na dzieci i młodzież, które powinny ze sobą ściśle współpracować, tworząc jedno harmonijne środowisko wychowawcze. Ta wewnętrzna spójność oddziaływań wzorców postaw rodziców i nauczycieli w dużym stopniu warunkuje prawidłowy proces wszechstronnego rozwoju przyszłego obywatela, rodzica, członka narodu – wskazywał w swoim wystąpieniu ks. T. Cuber.

Pan Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w swoim referacie podkreślał wielką wagę współpracy rodziny i szkoły w wychowaniu młodego człowieka oraz wskazał na pozytywny wpływ reformy szkolnictwa na kształt współczesnej rodziny polskiej.

Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Patronat honorowy nad spotkaniem objął bp Krzysztof Nitkiewicz.