Śpiewajmy razem na chwałę Pana

To tytuł koncertu jaki odbył się w ramach Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej w ostrowieckim kościele Matki Bożej Saletyńskiej. Przed zebraną publicznością wystąpiło 11 chórów z terenu diecezji.

Foto - ks. Tomasz Lis

W piątym dniu trwających w Ostrowcu Świętokrzyskim Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej organizatorzy zaprosili na wspólny koncert chóry działające przy parafiach i instytucjach kulturalnych miasta oraz chóry z kilku wspólnot parafialnych z terenu Diecezji Sandomierskiej. Wspólny koncert, który odbył się w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej, poprowadzili Ewa Jurkowska-Siwiec, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Andrzej Budziński.

– Poprzez ten koncert chcemy ukazać wartość muzyki kościelnej i sakralnej, która przybliża człowieka do Boga oraz uwrażliwia na piękno liturgii, której służy. Jest to także czas pokazania wspaniałej pracy wielu ludzi, którzy tworzą poszczególne chóry i ich trudu w przygotowanie i upiększanie liturgii w kościołach – podkreślał ks. Jan Sarwa, dziekan Dekanatu Ostrowiec.

W koncercie uczestniczyli: bp Krzysztof Nitkiewicz, ostrowieccy parlamentarzyści, kapłani miejskich parafii, siostry zakonne, mieszkańcy miasta oraz rodziny występujących chórzystów. Podczas koncertu wystąpiły chóry: „Cantate Domino” z sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, „Con anima” z Waśniowa, „Bell canto” z Bodzechowa, „Świętokrzyskie Bemolki” z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, „Michael” z kolegiaty Świętego Michała Archanioła w Ostrowcu, Chór katedralny z Sandomierza, Camerata ostrowiecka z Miejskiego Centrum Kultury, „Coro cantorum” z MCK, „Chorus familiaris” z Woli Baranowskiej, „Ad Deum” z Szewnej i „Ad libitum” z MCK.

– Kościół można porównać do chóru, którym kieruje Pan Jezus. Śpiewamy w nim wszyscy, każdy swoim głosem. Te nasze głosy układają się w całość, raz bardziej harmonijnie, raz mniej. W gruncie rzeczy nie wystarczą wrodzone zdolności i doświadczenie. Ważna jest wiara, osobista relacja z Bogiem. To odnosi się również do chórów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie jesteście moi drodzy artystami zaproszonymi na występy podczas liturgii, lecz częścią zgromadzenia liturgicznego. Służycie mu waszym śpiewem, a jednocześnie sami wychwalacie Boga. Ewangelizujecie innych, ale i siebie, również poza celebracjami liturgicznymi – powiedział bp K. Nitkiewicz, dziękując chórzystom za ich zaangażowanie.

Na zakończenie koncertu wszystkie chóry wspólnie wykonały pieśń „Abyśmy byli jedno”.