Spotkania z nauką i wiarą

12 marca w domu parafialnym w Gorzycach odbył się wykład zatytułowany „Nie tylko otwarte granice, ale przede wszystkim otwarte serca”. W ostatnim roku byliśmy świadkami niejasnych wydarzeń związanych z uchodźcami na naszej granicy z Białorusią. Dziś Polacy aktywnie włączają się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zamknięte i strzeżone granice, jak i serca ludzkie, otworzyły się szeroko na uchodźców wojennych. Podczas wykładu ks. Łukasz Sadłocha starał się odpowiedzieć na pytanie, co „rozpala serca” Polaków do tak obecnie wszędzie widocznej życzliwości wobec uchodźców z Ukrainy. Po wykładzie nastąpiła dyskusja, w której aktywnie uczestniczył ks. dr hab. Jacek Łapiński (prof. KUL) rozjaśniając pewne kwestie. Następnie miały mieć miejsce obserwacje astronomiczne. Niestety z powodu zachmurzenia podróż po niebie odbyła się w sposób wirtualny przy użyciu programu Stellarium. Ksiądz Profesor z fascynacją opowiadał o obiektach widocznych na marcowym niebie, poczynając od gwiazdozbioru Oriona. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie zakończy się obserwacją nieba „na żywo”.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com