Spotkanie duchowych formatorów

W diecezjalnym ośrodku „Quo Vadis” w Sandomierzu odbyło się coroczne spotkanie formacyjne kapłanów, którzy pełnią funkcję dekanalnych ojców duchownych.

Rozpoczęła je wspólna modlitwa brewiarzowa. Następnie konferencję wygłosił ojciec Krzysztof Dyrek SJ, na co dzień posługujący w domu formacji stałej w Starej Wsi. Podczas konferencji mówił o przyczynach kryzysów w realizacji powołania kapłańskiego oraz formach pomocy kapłanom przeżywającym trudności duchowe. – Przedstawiłem tę problematykę najpierw ze strony statystycznej i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych w życiu kapłana. Jest ich kilka: uwarunkowania osobowe, kryzysy duchowe, sposób przeżywania powołania kapłańskiego, troska o osobistą formację. Ważne jest nie tylko zlokalizowanie problemu, ale przede wszystkim pomoc, jaką możemy zaoferować takim duchownym. Niewątpliwie ważna jest osobista modlitwa oraz życzliwość i zrozumienie ze strony innych. Nie mniej jednak bardzo ważne jest także wsparcie psychologiczne i pomoc terapeutyczna – podkreślał ojciec Krzysztof Dyrek SJ.

Z kapłanami pełniącymi posługę dekanalnych ojców duchownych spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz. Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę na aspekt posłuszeństwa kapłana, jako element dojrzałości wiary i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła.

– Chrystus realizując swoją zbawczą misję był w pełni posłuszny Ojcu, podobnie ksiądz realizując swoje powołanie ma być w pełni oddany Kościołowi. Nie można budować swojego kapłaństwa na egoizmie lub wygodnym życiu, lecz na pełnym oddaniu Chrystusowi i Jego Kościołowi – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Biskup przypomniał, że zadaniem ojca duchownego w diecezji i dekanacie, jest nie tylko prowadzenie modlitw, głoszenie konferencji duchowych, ale pełne troski i miłości towarzyszenie kapłanom w ich osobistej drodze do świętości oraz zwrócenie uwagi na jakieś nieprawidłowe zachowanie i pomoc w pokonywaniu słabości.

Następnie kapłani wspólnie modlili się podczas Eucharystii. Spotkanie zakończyło omówieniem spraw dotyczących problematyki duszpasterskiej oraz tematyki dekanalnych spotkań formacyjnych kapłanów. W każdym dekanacie kapłani odpowiedzialni za formację prowadzą comiesięczne spotkania duchowo-ascetyczne poświęcone pogłębieniu życia duchowego księży.

W Diecezji Sandomierskiej posługę diecezjalnych ojców duchownych pełnią: ks. Stanisław Bar, ks. Dariusz Bęc i ks. Rafał Kobiałka.