Spotkanie Księży Dziekanów

15 marca w Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu odbyło się spotkanie Księży Dziekanów, któremu przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

Foto - ks. Tomasz Lis

Wzięli w nim udział Biskup Pomocniczy Senior Edward Frankowski, ks. Jerzy Dąbek, Wikariusz Generalny, ks. Roman Janiec, Kanclerz Kurii oraz księża dyrektorzy wydziałów Kurii Diecezjalnej.

Podczas spotkania bp Krzysztof Nitkiewicz przybliżył główne tematy ostatniego posiedzenia plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Księża Dziekani zostali poinformowani w pierwszej kolejności o działaniach dotyczących ochrony dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi. Biskup Ordynariusz zaapelował o większą czujność i prewencję, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę otoczenia osób pokrzywdzonych troskliwą opieką.

– W tych sprawach, ale również w innych, musimy ze sobą bardzo ściśle współpracować. Nie chcę robić niczego bez księży, ale również i wy nie róbcie niczego na własną rękę, wbrew prawu kanonicznemu oraz zasadom obowiązującym w diecezji. Musimy być jedno w Chrystusie i między sobą. Jedno w tym co dobre, i w przeciwstawianiu się temu, co złe – powiedział bp Nitkiewicz.

Ordynariusz Sandomierski przypomniał jednocześnie o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych oraz o potrzebie roztropności i nieskazitelnego zachowania księży w internecie.

Ks. Marek Kumór, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa, przekazał informacje związane z planowanymi obchodami 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Sandomierzu, które odbędą się 9 czerwca na Błoniach Sandomierskich. Tego samego dnia w Sandomierzu przejdzie diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny. Zostanie zorganizowany także diecezjalny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II skierowany do dzieci i młodzieży.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa zachęcił także Księży Dziekanów do dopasowania godzin parafialnych spowiedzi organizowanych przed Wielkanocą do potrzeb wiernych pracujących zawodowo. Zaprosił jednocześnie na prezentację albumu o diecezji pt. „Ziemia mówiąca Bogu tak”, która będzie miała miejsce 21 marca o godz. 18.00 w Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu. Przy tej samej okazji zostanie przedstawione DVD z Oratorium o Męczennikach Sandomierskich pt. „Dojrzewanie drzewa. Witraż wiernością malowany”.

Biskup Ordynariusz poinformował o planach ustanowienia Nagrody Dobrego Drzewa „Arbor Bona”, która będzie wręczana w trzech kategoriach: ewangelizacja, działalność charytatywno-społeczna oraz świadectwo życia chrześcijańskiego.

Ks. Roman Janiec, Kanclerz Kurii, podał informacje związane z aktualnymi sprawami administracyjnymi, zaś ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, przekazał informacje dotyczące bieżących spraw związanych z katechezą oraz zmianami związanymi z reorganizacją szkół. Zaprosił także wszystkich księży i katechetów świeckich na Zjazd Paschalny, który odbędzie się 27 kwietnia w Sandomierzu.