Spotkanie ministrantów w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

W ostatnią sobotę września Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach gościła 51 ministrantów i lektorów ze wszystkich parafii dekanatu staszowskiego, którzy przybyli ze swoimi księżmi opiekunami.

Uczestników spotkania, po wspólnej modlitwie, przywitał gospodarz ks. Wiesław Kowalewski, który zaprezentował cel spotkań, które odbywać się będą co miesiąc do wakacji przyszłego roku. Następnie uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów.

Pierwszy poprowadził kapelan pustelni ks. Jacek Paluch, który w formie prezentacji ukazał młodym, kim jest ministrant, jaka jest jego rola i znaczenie oraz ukazał przykłady znanych osób, którzy także byli ministrantami i do dzisiaj dają świadectwo o swojej posłudze.

Po krótkiej przerwie, drugi wykład poprowadził ks. Kowalewski, który omówił rolę ministranta w poszczególnych częściach Mszy św. Zajęcia miały charakter otwarty, toczyła się dyskusja, a uczestnicy odpowiadali na pytania. Najbardziej aktywni zostali nagrodzeni nagrodami przez dyrektora pustelni za zaangażowanie i wiedzę liturgiczną.

Po części formacyjnej chłopcy zwiedzili kościół i pustelnię. Poznali historię oraz główne życie kamedułów, którzy na przestrzeni 200 lat modlili się i pracowali w myśl zasady ora et labora. Głównym punktem spotkania była wspólna Eucharystia koncelebrowana przez kapłanów ze słowem wygłoszonym przez ks. Mariusza Wasila, opiekuna ministrantów z parafii św. Bartłomieja w Staszowie.

Po Mszy św. wszyscy udali się do klasztornych ogrodów, gdzie przy grillu każdy mógł zapoznać się ze sobą. Wszyscy uczestnicy radośni i zadowoleni zapowiedzieli już, że po tak miłym i gościnnym przyjęciu przez pustelnię, na kolejne cykliczne spotkanie w ostatnią niedzielę października przyjadą w większym gronie.

ks. Jacek Paluch

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com