Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej

Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku odbędą się w Lizbonie to czas, na który zaproszeni są wszyscy. To propozycja nie tylko dla młodych, ale także dla każdego, kto pragnie zbliżyć się do Jezusa i doświadczyć Jego miłości.

Centralne obchody ŚDM w naszej diecezji pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza odbędą się w niedzielę 6 sierpnia w Zawichoście.

Koniecznym warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest własnoręcznie wypełniona karta zgłoszenia z podpisem uczestnika (kartę można pobrać u dołu strony). Podpis jest znakiem akceptacji wymagań stawianych uczestnikom. Odpowiedzialność w czasie wyjazdu ponosi prawny opiekun, z którym uczestnik przybył. Karty będzie można złożyć w oznaczonym miejscu po dojeździe do Zawichostu.
Przyjazd wyłącznie w zgłoszonych grupach: 6 sierpnia 2023 do godz. 9.30

Spotkanie Młodych
Zawichost 6 sierpnia 2023

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39)

9.00 – Zawiązanie wspólnoty. Scena
9.45 – Przygotowanie do Eucharystii (Kościół św. Jana Chrzciciela)
10.00 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza (Kościół św. Jana Chrzciciela)
11.00 – Na wesoło „Hulajnoga”
12.00 – Obiad (Plac za klasztorem)
13.00 – Czas świadectw
14.30 – Koncert „Bankruci”
16.00 – Uwielbienie, Błogosławieństwo, Rozesłanie

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/