Spotkanie prawników w pustelni w Rytwianach

Po raz kolejny w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyło się spotkanie środowiska prawniczego z ordynariuszem diecezji bp Krzysztofem Nitkiewiczem.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Do pokamedulskiej pustelni przybyli pracownicy sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, pracownicy urzędów i instytucji prawno-sądowniczych oraz przedstawiciele Policji. Inspiratorem spotkania był Szymon Rożek, prezesem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Spotkanie rozpoczął wykład ks. dra Michała Grochowiny, wikariusza sądowego, w którym przedstawił on zarys problematyki związanej z „nowym” procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

– Proces ten stanowi od dawna najbardziej charakterystyczną procedurę sądową w prawie kanonicznym. Wynika to, niestety, z coraz częstszego zjawiska rozpadania się małżeństw zawartych w Kościele. Zmieniające się okoliczności ludzkiej egzystencji wygenerowały nowe problemy w obszarze małżeństwa. To wszystko stanowiło podstawę do promulgowania nowych norm regulujących procedurę kanonicznego postępowania w sprawach o orzeczenie nieważności. Papież Franciszek w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus – „Pan Jezus łagodnym Sędzią” znowelizował dotychczasową procedurę przy tego typu sprawach – mówił ks. Michał Grochowina.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Należy jednak podkreślić, iż istotnym elementem tego dokumentu jest jego wymiar ewangelizacyjny i pastoralny, podkreślający tradycyjną zasadę kanonistyczną: Salus animarum suprema lex „Zbawienie dusz najwyższym prawem” – podkreślał w wykładzie.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Stąd wynika – jak zauważył prelegent – konieczność uświadomienia wiernym istotnej różnicy między procesem rozwodowym w sądzie świeckim, a sprawą o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądzie biskupim. W tym drugim przypadku stajemy wobec rzeczywistości sakramentalnej, która nie może być ujęta tylko w ramy prawne, ponieważ dotyczy ona zbawienia człowieka. O tej zasadniczej różnicy współczesny człowiek zbyt łatwo zapomina, czego konsekwencją są tak częste rozpady małżeństwa.

Następnie Mszy świętej w pokamedulskiej świątyni przewodniczył bp K. Nitkiewicz, który podziękował sędziom i prawnikom, za przybycie i wspólne spotkanie. Biskup ordynariusz podkreślił w homilii, że pełne zaufanie Bogu uwalnia nas od codziennych lęków i daje wewnętrzną siłę wiary zdolną pokonać największe trudności i problemy.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Cieszę się, że możemy wspólnie spotkać się w tak szerokim środowisku prawniczym i w tak wspaniałym miejscu. Ilość osób wskazuje, że takie chwile są nam bardzo potrzebne, by oderwać się spraw zawodowych, a nabrać tej siły ducha. Dzisiejszy wykład wspaniale wpisał się w takie spotkanie. Sam zajmuję się procesami rozwodowymi w cywilnym aspekcie i dla mnie był on niezwykle pouczający – podkreślał Szymon Rożek, prezes Sadu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Po raz pierwszy uczestniczę w takim spotkaniu. Uważam, że jest to ważna rzecz i potrzebna w naszym zawodzie, jako pewna duchowa odskocznia od naszej pełnej stresu pracy. Uważam, że warto takie spotkania kontynuować z myślą o szerokim środowisku prawniczym – dodał Marek Klimczak, prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie.