Spotkanie prawników w rytwiańskiej Pustelni

W Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyło się spotkanie środowiska prawniczego.

Foto - ks. Tomasz Lis

Zgodnie z wieloletnią tradycją, do pokamedulskiej pustelni w Rytwianach przybyli przedstawiciele zawodów prawniczych z Ziemi świętokrzyskiej i Podkarpacia. Gościem specjalnym był pan Marcin Warchoł, Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie zabrakło bp. Krzysztofa Nitkiewicza oraz księży z Kurii i Sądu Biskupiego.

– Co roku przybywa bardzo szeroki skład środowiska prawniczego. W tym roku gościmy prawników duchownych i świeckich, mamy przedstawicieli świata nauki i prawników praktyków. Są obecni sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, przedstawiciele policji. Niezwykle cenimy sobie to spotkanie, bo możemy wymienić poglądy, ubogacić się wzajemnym doświadczeniem, a jednocześnie odpocząć w tym niezwykłym miejscu – podkreślał Szymon Rożek, prezes tarnobrzeskiego Sądu Okręgowego, a zarazem główny organizator spotkania.

Rozpoczęła je Msza św. w kościele pokamedulskim pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Eucharystię koncelebrowali ks. Michał Grochowina, oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu i ks. Roman Janiec, kanclerz Kurii diecezjalnej.

Mówiąc w kazaniu o potrzebie nawiązania osobistej relacji z Chrystusem, bp Nitkiewicz zauważył, iż nie da się jej oddzielić od znajomości doktryny teologicznej, przynajmniej w wymiarze katechizmowym oraz od przestrzegania Bożego prawa i dyscypliny kościelnej. To pomoże ukształtować prawdziwy obraz Boga i umocnić wiarę.

Następnie w sali konferencyjnej miało miejsce wystąpienie pana wiceministra Marcina Warchoła na temat powstającej z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy antylichwiarskiej. Przypomniał on, że procedowana aktualnie ustawa jest elementem programu reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” ogłoszonego w kwietniu 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. – Ustawa ma na celu wyeliminowanie sytuacji patologicznych związanych z plagą lichwiarskich pożyczek. Nieuczciwe firmy wykorzystując często swoją uprzywilejowaną pozycję oraz nieznajomość prawa zwykłych obywateli zarabiają krocie żerując na ufności czy trudnej sytuacji materialnej polskich rodzin. Poprzez tę ustawę chcemy skończyć z fikcją nieskutecznego prawa, z naciąganiem i oszukiwaniem Polaków, ze sprzedawaniem toksycznych pożyczek, które wikłają człowieka do końca życia – mówił Marcin Warchoł. Przytaczając konkretne przypadki nieuczciwych pożyczek, wiceminister sprawiedliwości wskazał, że lichwą jest żądaniem wydatków przekraczających koszty ustawowe. – Plan rządu jest następujący, by limit dodatkowych opłat w przypadku pożyczek został ograniczony do maksymalnie 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Maksymalne odsetki to 10 proc. w skali roku – poinformował M. Warchoł. Podkreślił także, że ustawa wyeliminuje „rolowanie” pożyczek. Polega ono na zawieraniu kolejnej umowy kredytowej, gdy poprzednia jeszcze nie została zakończona. W ten sposób koszty pożyczki wzrastały arytmetycznie. Nowe prawo wprowadzi także ścisłe limity w zakresie ustanawianych zabezpieczeń. Nie będzie więcej odbierania mieszkań i domów, pozbawiania dorobku całego życia osób, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. – Nowa ustawa wyraźnie zdefiniuje, które pożyczki mają charakter lichwiarski, a za złamanie prawa będzie grozić więzienie. W ten sposób Polska dołączy do krajów, które bezwzględnie i skutecznie walczą z lichwą – podkreślał wiceminister Marcin Warchoł.

Następnie przybyli goście mogli zwiedzić pokamedulski kompleks Pustelni Złotego Lasu.

– Cieszę się, że możemy wspólnie spotkać się w tak szerokim środowisku prawniczym i w tak wspaniałym miejscu. Ilość osób wskazuje, że takie chwile są nam bardzo potrzebne, by oderwać się spraw zawodowych, a nabrać tej siły ducha. Dzisiejszy wykład wspaniale wpisał się w takie spotkanie. Temat jest on niezwykle aktualny, bo w wielu przypadkach podczas naszej codziennej pracy i orzekania spotykamy się z problemem nieuczciwych pożyczek i lichwy. Przybliżenie tego tematu pozwoli nam precyzyjnie spojrzeć na to zagadnienie – podkreślał Szymon Rożek, prezes Sadu Okręgowego w Tarnobrzegu.