Spotkanie prawników w rytwiańskiej Pustelni

Po przerwie spowodowanej pandemią w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyło się spotkanie środowiska prawniczego. Jego organizatorem była pani sędzia Barbara Rzekęć, prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Koncelebrowali ją wikariusz sądowy ks. Michał Grochowina i ks. notariusz Grzegorz Staszczak.

Po zakończonej Eucharystii, rektor kościoła ks. Wiesław Kowalewski oprowadził gości po świątyni oraz zabudowaniach klasztornych. Następnie w sali konferencyjnej miał miejsce wykład pt. „Trauma jako konsekwencja przemocy domowej”, który wygłosiła pani dr Beata Zięba-Kołodziej z PWSZ w Tarnobrzegu. Spotkanie zakończyła wspólna agapa.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/