Spotkanie ze św. Stanisławem Kostką

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbył się spektakl przybliżający młodzieży postać św. Stanisława Kostki. Wydarzenie wpisało się w obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomierskiej.

Na scenie w auli Zespołu Szkół wystąpili uczniowie, którzy pod opieką katechety i polonistki zaprezentowali rówieśnikom i gościom ważne momenty z życia i świętości patrona polskiej młodzieży. Przedstawienie w formie reportażu składało się z wywiadów z ekspertami – historykami i jezuitami oraz z nagrań wypowiedzi osób związanych ze św. Stanisławem.

Jak stwierdziła Anna Banaś, odpowiedzialna za przygotowanie spektaklu, niezwykle ważne jest umożliwianie młodzieży angażowania się w tego typu wydarzeniach, ponieważ dzięki temu mogą uczyć się odpowiednich postaw i wartości.  – Identyfikowanie się z odgrywanymi postaciami nie tylko odda widzom prawdę tej postaci, ale pomoże kierować się jej mądrością życiową w codziennych wyborach – dodała.

Wicedyrektor szkoły, Anna Słoczyńska, podsumowując występ, zwróciła uwagę na problematykę wypowiedzi aktorów, koncentrując się na ważnej roli rodziny i szkoły w kształtowaniu charakteru i osobowości młodego człowieka. Jej zdaniem św. Stanisław powinien inspirować uczniów potęgą swojej determinacji w dążeniu do wyznaczania i realizowania marzeń. Jest to ważne zwłaszcza, że we współczesnym świecie dostęp do wielu rzeczy jest niezwykle łatwy.

Ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu odwołał się do motta życiowego św. Stanisława, podkreślając jego upór w dążeniu do realizacji obranego celu. Zaznaczył, aby tak jak św. Stanisław nie poddawać się i nie zrażać napotykanymi przeciwnościami, tylko konsekwentnie realizować swój plan.

Ważną rolę w przygotowaniu wydarzenia odegrała pani Krystyna Semrau, emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół, która swoją pasją do historii zainspirowała wychowawców do potrzeby ciągłego odwoływania się i przybliżania młodzieży ważnych postaci z kart polskiej historii. Przedstawicielka zarządu powiatu, a jednocześnie członek komisji oświaty doceniła popularyzowanie chrześcijańskich wartości w szkole, zwracając uwagę na potrzebę odwoływania się do nich w wychowywaniu młodych ludzi.

Dla zgromadzonych w auli uczniów była to prawdziwa lekcja religii. Jak sami podkreślali, gra aktorska rówieśników i przekazywane przez nich treści pobudziły do stawiania sobie celów i wytrwałego brnięcia w zamierzonym kierunku – Osoba św. Stanisława zachęciła mnie do niepodawania się pomimo doświadczanych niepowodzeń – stwierdziła Julia.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/