Srebrne kapłaństwo

Foto. Ks. Tomasz Lis

Dwunastu kapłanów wyświęconych w roku 1992, a obecnie posługujących jako proboszczowie, wykładowcy seminarium i pracownicy sądu biskupiego wspólnie dziękowało za minione lata posługi kapłańskiej oraz polecało się Chrystusowi Dobremu Pasterzowi na dalszą pracę kapłańską.

Mszy św. przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz. We wspólnym dziękczynieniu uczestniczyli: ks. Piotr Szpyt, ks. Stanisław Zioło, ks. Dariusz Bęc, ks. Wiesław Grzegorczyk, ks. Władysław Jabłoński, ks. Krzysztof Kida, ks. Stanisław Klecha, ks. Bogdan Król, ks. Andrzej Rusak, ks. Franciszek Sałęga, ks. Leon Siwecki, ks. Kazimierz Żyłka.

– Jubileusz kapłański jest dobrą okazją, żeby zastanowić się nad zmianami jakie w nas zaszły od momentu przyjęcia święceń. Nie chodzi o zmiany zewnętrzne, bo tutaj wystarczy sięgnąć do starych fotografii, spojrzeć w lustro albo pójść na badania stanu zdrowia. Najistotniejsze są zmiany w sposobie naszego myślenia i działania, zmiany na płaszczyźnie wiary. Jeśli wiara i wynikająca z niej postawa pozostały na poziomie neoprezbitera albo nastąpił regres, nie ma czego świętować. Wskazane byłoby raczej nabożeństwo pokutne. To prawda, że jesteśmy słabsi fizycznie, młodzież inna, w Kościele zmieniło się postrzeganie wielu spraw i często nie potrafimy za tym wszystkim nadążyć. Poczucie słabości, świadomość bycia outsiderem mogą jednak okazać się prawdziwym błogosławieństwem. Czyż nie mówi św. Paweł apostoł: “ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny”? Jestem mocny, gdyż liczę przede wszystkim na Chrystusa, a nie na siebie – wskazywał biskup.

– Takie podejście pozwoli kapłanowi nie tylko skutecznie prowadzić do Boga wiernych, nauczać ich i uświęcać, ale również samemu robić postępy, rozwijać się duchowo. Ewangelia, którą przyjęliśmy i głosimy ma pomagać jednoczyć naszą wolę z wolą Chrystusa Najwyższego Kapłana, a nie z wolą innych osób, nie mówiąc już o podszeptach złego ducha, które należy zdecydowanie odpierać. Wtedy słowa Pana Jezusa, „miejcie odwagę, jam zwyciężył świat”, staną się dla nas prawdziwym umocnieniem. Zapiszmy je sobie w sercu. One pozwolą patrzeć z optymizmem w przyszłość naszej kapłańskiej posługi, która będzie coraz bardziej owocem jedności z Chrystusem – mówił bp K. Nitkiewicz.

Na zakończenie Mszy św. biskup pobłogosławił kapłanom jubilatom na ich codzienną pracę oraz złożył życzenia wręczając w prezencie książkę autorstwa abp Fultona J. Sheena „Kalwaria i Msza święta”.