Srebrny jubileusz parafii św. Jadwigi w Janowie Lubelskim

Parafia św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim obchodzi jubileusz 25 – lecia powstania.

Dnia 20 czerwca bp Krzysztof Nitkiewicz sprawował uroczystą Mszę św. z okazji obchodzonego przez parafię jubileuszu. Wraz z Biskupem Ordynariuszem Eucharystię koncelebrowali byli proboszczowie parafii ks. Jan Sobczyk, ks. Jacek Beksiński, obecny proboszcz parafii ks. Waldemar Farion, ks. inf. Edmund Markiewicz inicjator powstania parafii, księża z dekanatu oraz przybyli rodacy.

We wspólnej modlitwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz parafianie.

W homilii bp Nitkiewicz nawiązując do przeżywanego jubileuszu mówił, że dziękczynienie za jej powstanie przede wszystkim należy się Bogu. Zwrócił uwagę na największy skarb parafii. Nie są to mury świątyni czy budynki do niej należące, ale wspólnota ludzi zgromadzona wokół Jezusa Chrystusa.

    Obchodząc srebrny jubileusz istnienia tej parafii, przypominają mi się słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg” (1Kor 3,6-7).

Nasze dziękczynienie kierujemy więc dzisiaj przede wszystkim ku Bogu, pamiętając, że trzeba dalej z Nim współpracować, siejąc, podlewając, troszcząc się o to, co już jest, ale jednocześnie pragnąc tego, czego jeszcze nie ma, a także próbując odzyskać to, co w międzyczasie zostało zmarnotrawione.

Największym skarbem tej parafii, nie są piękne mury świątyni czy sąsiadujące z nią budynki, lecz wspólnota Ludu Bożego zgromadzona wokół Chrystusa. Każdy jest w niej potrzebny i nie można poprzestać na dotychczasowych rolach duszpasterzy i wiernych świeckich. Trzeba ze sobą rozmawiać. Jeśli jedni narzekają, a drudzy zatykają sobie uszy, to nic z tego nie wyjdzie.

Wasze pomysły, talenty i posiadane możliwości powinny się nawzajem przenikać, a wszystko musi być złączone w jedno w Najświętszej Eucharystii, „jako ofiara żywa, święta, Bogu przyjemna, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1) – mówił bp Nitkiewicz.

Parafię pw. św. Jadwigi Królowej erygowano 21 czerwca 1996 r. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Sobczyk. W październiku tegoż roku rozpoczęto budowę tymczasowej plebanii, a następnie grodzenie placu kościelnego oraz budowę dzwonnicy. Biskup Edward Frankowski 6 grudnia 1997 r. wmurował kamień węgielny pod kościół św. Jadwigi, który został wybudowany w latach 1997-1999 r. Nad całością prac czuwał ks. Jan Sobczak. Uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonał bp Wacław Świerzawski 20 czerwca 1999 r.