Srebrny jubileusz sandomierskiego katolika

Uczniowie i nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum im. św. Królowej Jadwigi w Sandomierzu świętują jubileusz 25-lecia istnienia.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w bazylice katedralnej, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. We wspólnej modlitwie wzięły udział siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej na czele z przełożoną Prowincji Sandomierskiej s. Ewą Janek i delegatką Matki Generalnej s. Lidią Kudela, nauczyciele, wychowawcy i dyrekcja sandomierskiego „katolika”, przedstawiciele innych szkół oraz rodzice i uczniowie.

Biskup Nitkiewicz mówił w homilii o przykazaniu miłości i wynikającej z niego odpowiedzialności za siebie nawzajem.

– Pytanie skierowane przez Pana Jezusa do apostoła Piotra: „Czy mnie miłujesz?”, odnosi się w jednakowym stopniu do innych osób. Dotyczy bliźniego, zaczynając od osób nad którymi sprawujemy pieczę, do których zostaliśmy posłani – zauważył kaznodzieja, mówiąc następnie o roli wspólnoty wierzących w wychowaniu młodego pokolenia.

– Należy towarzyszyć dzieciom i młodzieży przez chrześcijański przykład życia i dobrą radę, dzieląc się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Największym darem jest nasza bezpośrednia bliskość, gdyż młodzi czują się często samotni, pozostawieni samym sobie.
Szkoła katolicka jest wyrazem miłości Kościoła do dzieci i młodzieży. Partycypuje aktywnie w wychowaniu młodego pokolenia u boku rodziców. Daje dalekosiężne, całościowe oraz pełne nadziei spojrzenie, podobnie jak całe chrześcijaństwo. W realizowaniu swojej misji, powinna więc czerpać z dobrego źródła. To oznacza, że musi być ściśle złączona z Chrystusem i z Kościołem, w jego wymiarze lokalnym oraz powszechnym. Ma trwać wiernie przy katolickiej doktrynie. Ważne jest przy tym, aby słowa i czyny nauczycieli, współpracujących ściśle z rodzicami, były naznaczone duchem Ewangelii.
Jestem przekonany, że sandomierski „Katolik”, jak zwykło się określać szkołę podstawową oraz liceum prowadzone prze Siostry Służki, realizuje od 25 lat takie właśnie ideały. A poza tym, nie wyobrażam sobie Sandomierza bez szkolnictwa katolickiego, które ma tutaj wielowiekową tradycję. Dobrze, że po okresie komunistycznej ateizacji wróciło ono do naszego miasta.
Pragnę za to gorąco podziękować wszystkim, którzy mieli, bądź mają w tym swój udział. Zapewniając o modlitwie w intencji Sióstr, dyrekcji, nauczycieli i pracowników administracji, uczniów i rodziców życzę, abyście mogli dalej owocnie kontynuować to wspaniałe dzieło. Ad multos annos! – powiedział biskup.

Po Eucharystii uczestnicy liturgii przeszli procesyjnie z relikwiami św. Jadwigi Królowej do siedziby szkoły. Przed wejściem do budynku zatrzymali się przy figurze św. Jadwigi, stojącej przed szkołą, gdzie z okazji jubileuszu Biskup Ordynariusz wraz z dyrektor szkół katolickich s. Agatą Paluch umieścili pamiątkową tablicę. Następnie wewnątrz budynku miały miejsce okolicznościowe przemówienia, po których wykład na temat edukacyjnych tradycji Sandomierza na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnieniem epoki średniowiecza wygłosił dr Roman Chyła. Na zakończenie uczniowie wystąpili z programem artystycznym.


Początki szkoły sięgają lat trzydziestych XIX w., kiedy to na posesji przekazanej Zgromadzeniu przez s. Zofię Sokołowską rozpoczęto budowę gmachu szkolnego. Obecny budynek szkoły powstawał w latach 1935-1938. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zajęli cały gmach na potrzeby armii hitlerowskiej. Mimo to zajęcia były kontynuowane do 1942 r., kiedy to władze okupacyjne zamknęły szkołę. W 1944 r. Siostry Służki przejęły gmach i otworzyły w nim ponownie 3-letnią Żeńską Szkołę Krawiecką Towarzystwa „Samopomoc”, a następnie 4-letnie Gimnazjum Krawieckie Towarzystwa „Samopomoc”. W czerwcu 1950 r. szkołę zamknięto, a w jej miejsce otworzono Państwowe Technikum Przemysłu Odzieżowego. Po 36 latach Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu odzyskało kompletnie zrujnowany budynek i po ponad 10 latach, 1 września 1997 r., otworzyło Katolickie Liceum im. św. Jadwigi Królowej, a kilka lat później Katolickie Gimnazjum. Obecnie w obiekcie funkcjonuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolicka Szkoła Podstawowa.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/