„Srebro” dla młodych dziennikarek

Uczennice drugiej klasy gimnazjalnej: Julia Czuba, Julia Wandas, Karolina Wasąg i Marysia Jarosz za reportaż “Jest takie miejsce na ziemi…” zdobył drugie miejsce w VIII edycji konkursu “Archiwum Wspomnień Jana Pawła II”. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 29 maja 2018 r. podczas Gali wręczenia Nagrody Dziennikarskiej “Ślad” im. Biskupa Jana Chrapka w Pałacu Biskupów Warszawskich.

Tematem reportażu jest Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących imię Jana Pawła II, który od 18 lat odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Film podkreśla znaczny rozwój inicjatywy, która narodziła się w pysznickiej społeczności szkolnej i rosnące zainteresowanie tym przeglądem twórczości wśród dzieci i młodzieży z całej Polski, a nawet spoza granic naszego kraju. Bohaterami reportażu są: Ludwika Błażejowicz, dyrektor pysznickiej szkoły w latach 1982 – 2003 i inicjatorka przeglądu, Władysław Szpunar, dyrektor szkoły od 2004 r. oraz Teresa Mierzwa, wicedyrektor szkoły i nauczyciel muzyki.

Projekt filmowy został zrealizowany przez Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Pysznicy.

Film dostępny jest pod adresem: https://youtu.be/j2Ug_4axLm4