ŚRODA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 11,29-32)

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:
„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Oto słowo Pańskie.

W czasie Wielkiego Postu słyszymy wołanie Pana Boga do nawrócenia. Dziś słyszymy wezwanie proroka Jonasza skierowane do mieszkańców Niniwy. Przyniosło ono w końcu efekt, mieszkańcy tego miasta nawrócili się. Taką Niniwą może być ludzkie serce, też jest ono rozległe i ma wiele zakamarków, nawet sami nie znamy swojego serca. I Pan Bóg upomina się ciągle o to ludzkie serce, aby się otworzyło na Niego. Upomina się przez innych ludzi, przez różne wydarzenia. To wszystko po to, aby to serce ocalało na wieki. Nie bądźmy głusi na zachętę miłującego Ojca, aby wejść na drogę nawrócenia.