ŚRODA III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Archiwum prywatne
Archiwum prywatne

EWANGELIA (Mt 5,17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.Oto słowo Pańskie.

Cała egzystencja Chrystusa, wszystkie Jego czyny i słowa, dzieła i nauki, objawiają ludziom wszech czasów najskrytsze sekrety Ojcowskiego Serca. Syn bowiem, ani nie czyni, ani nie mówi niczego, czego by nie widział u Ojca. Dlatego Syn Boży z miłością szedł do wszystkich „nieczystych”. Odpuszczał im grzechy i podnosił z choroby, jak sam Bóg Ojciec. Mianował się nie tylko Panem szabatu, ale i sędziom, który będzie sądził wszystkich na końcu czasów. Wskazując na siebie mówił, że jest kimś więcej niż Salomon oraz świątynia, w której mieszka Bóg. Wpatrzony w Boga, nazywał Go swoim Ojcem. Ponadto mówił do niego Abba, to znaczy Tatusiu.

Jezu, spraw abyśmy wpatrując się w Ciebie, w przeciwieństwie do Twoich prześladowców, zawsze rozpoznawali w Tobie prawdziwego Boga.