ŚRODA XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 11,25-27)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Oto słowo Pańskie.

„Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt (…) nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. W słowach Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zawarta jest prawda o jedności Osób Boskich – Ojca i Syna. Jeżeli chcemy być blisko Boga – starajmy się być blisko Jego Syna, który stał się człowiekiem. Kto z prostotą przyjmuje naukę Jezusa, kto naśladuje Jego gesty miłości, kto podtrzymuje relacje z Jezusem poprzez codzienną modlitwę i karmi się Jego Ciałem w Eucharystii, ten prawdziwie żyje blisko Boga.

PODZIEL SIĘ
Ks. dr Krzysztof Sibiga
Doktor teologii duchowości, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach.