ŚRODA XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 13,44-46)

Przypowieści o skarbie i perle

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Oto słowo Pańskie.

Przypowieści – w tym usłyszane bądź przeczytane dziś o skarbie i perle – są drogą symboli, uprzywilejowaną przez Pana Jezusa. Ten rodzaj literacki znany jest już w Biblii hebrajskiej (na przykład Sdz 9,8-15), choć dopiero 35 przypowieści obecnych w Ewangeliach objawiają kim jest Bóg i Jego Królestwo. Przypowieść jest jak granica. Wpierw ukazuje świat ludzi z ich pytaniami, historią, cierpieniami i różnymi sytuacjami życiowymi; następnie objawia świat Boga, który niejako dostosowuje się do swych stworzeń, by przedstawić im swoje przesłanie, a swą tajemnicę uczynić bardziej dostępną (G. Ravasi). Piękno i głębia biblijnych przypowieści to dowód na natchniony charakter Pisma Świętego.