ŚRODA XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 21,12-19)

Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

Oto słowo Pańskie.

Wszyscy wiedzą, że Kościół w pierwszych wiekach był prześladowany. Posiadał mnóstwo sposobności do składania świadectwa i wydał całą rzeszę męczenników. Jednak nieraz, żyjąc w Europie, nie zdajemy sobie sprawy, że prześladowania chrześcijan wciąż trwają. Łącznie zginęło ok. 70 mln chrześcijan, a najgorszym wiekiem był XX – za wiarę zginęło 45 mln chrześcijan. Wiek XXI wciąż trwa. Czy i my będziemy mieli sposobność złożenia świadectwa swojej wiary?