Stale – Św. Teresy z Avila

STALE

Parafia pod wezwaniem św. Teresy z Avila

woj. podkarpackie. pow. Tarnobrzeg, gm. Grębów
39-400 Tarnobrzeg, Stale 204, tel. 15 811 11 52

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje źródłowe na temat wsi Stale pochodzą z 1662 r. Przynależała ona wówczas do parafii Miechocin. Sytuacja ta trwała do 1922 r., kiedy utworzono parafię Tarnobrzeg, prowadzoną przez dominikanów. Wieś Stale została wówczas przyłączona do nowo powstałej placówki. Decyzję o utworzeniu ośrodka duszpasterskiego w Stalach podjął bp A. Nowak w 1929 r. To tego zadania wyznaczony został ks. Leon Wilk, wikariusz z Grębowa. Parafia Stale erygowana została przez bpa A. Nowaka 15 października 1930 r. Kościół parafialny pw. św. Teresy z Avila zbudowany został w latach 30-tych XX w. Fundatorami świątyni byli Seweryn i Teresa Dolańscy, dziedzice Grębowa. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał bp A. Nowak 15 października 1930 r. Projekt kościoła opracowany został najprawdopodobniej przez architekta ze Lwowa. W czasie działań wojennych w 1944 r. świątynia została poważnie uszkodzona. Gruntownie odrestaurowana była w II poł. lat 40-tych XX w. 3 sierpnia 1978 r. nastąpiło kolejne zniszczenie kościoła przez pożar. Od uderzenia pioruna spaliła się wieża, spłonął dach i drewniany strop. Podczas gaszenia pożaru zostało poważnie uszkodzone wnętrze kościoła. Restauracja budynku miała miejsce na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX w. W świątyni odprawianie nabożeństw wznowiono 15 października 1981 r. Następnie wykonano polichromię wewnątrz kościoła, którą poświęcił bp T. Błaszkiewicz 15 października 1985 r. Świątynia jest budowlą nowoczesną, z elementami historyzmu neoromańskiego. Kościół jest trójnawowy, bazylikowy, choć podwójne maswerkowe okna głównej nawy są jedynie wyprowadzone do trójkątnych lunetek na dachu. Na dwuspadowym dachu znajduje się klasyczna, wieloboczna wieżyczka z iglicą. Na węższym frontonie i węższym, półokrągło zamkniętym prezbiterium w górnej części są dekoracyjne gzymsy oraz ceglane dekoracje w formie kraty i łusek. Okienka naw bocznych, frontonu oraz portal to nawiązujące do romanizmu podwójne łukowane otwory z maswerkiem. Wewnątrz znajdują się stropy z betonowych kasetonów, romańskie arkady na filarach między nawami oraz podwójne otwory okienne. Ołtarz główny ma formę malowanego tryptyku z półokrągłym zwieńczeniem części środkowej otoczonym glorią promieni.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 17.00, zimą 16.00
– w dni powszednie: 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 17.00.

Odpusty: św. Teresy z Avila (15 październik).

Kościół filialny

Żupawa – kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana, położony 3 km od świątyni parafialnej. Wybudowany został w latach 1990-1992 wg projektu inż. Romana Gorczycy z Rzeszowa. Inwestycją kierował ks. Stefan Śnieżek. Kamień węgielny pod budowę tego kościoła poświęcił bp I. Tokarczuk 29 września 1991 r. Wnętrze świątyni urządzono według planu inż. Kuliga z Krakowa. W 2006 r. krakowski artysta malarz Stanisław Urban wykonał polichromię kościoła. Jest to budowla modernistyczna. Węższy fronton wyrzeźbiony jest za pomocą wielokątnie załamanych ścian z ośmioboczną rozetką. Trójkątny szczyt wieńczy skośnie ulokowana, kwadratowa wieżyczka z latarnią i dachem w formie ostrosłupa. Kolejna mała wieżyczka zlokalizowana jest podobnie nad prezbiterium. Dach, opadający najniżej po bokach, spoczywa na ścianach naw, w których znajdują się trójki prostokątnych, nowoczesnych okien poprzedzielanych betonowymi krzyżami.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.30, 15.00 (Wielki Post, maj, październik)
– w dni powszednie: 16.30, zimą 15.30
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 17.00.
Odpust: św. Maksymiliana Kolbe (14 sierpień).

Do parafii należą: Stale, Żupawa.

Ogólna liczba mieszkańców: 2901.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Korczak OFM Conv., W. Marszałek, M. Jajko SJ.

Grupy parafialne: Grupa Modlitewna Św. o. Pio, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, schola, Szkolne Koło Caritas.

Cmentarz: parafialny, w sąsiedztwie kościoła.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. dr Jerzy Bisztyga
Wikariusz - Ks. mgr lic. Grzegorz Gawęda (od 2018 r.)