Stalowa Wola – Matki Bożej Szkaplerznej

SANKTUARIUM

KONTAKT:

Gm. Stalowa Wola, pow. Stalowa Wola, woj. podkarpackie
37-464 Stalowa Wola, ul. Ks. P. Ściegiennego 20

tel. (+48) 15 844 04 40
E-mail: mbszkaplerznej@sandomierz.opoka.org.pl
Strona www: www.mbszkaplerznej.sandomierz.opoka.org.pl

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00; 18:00
Święta państwowo zniesione: 6:30; 8:00; 9:30; 18:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. mgr Jan Folcik
Wikariusz - Ks. Marek Krypel (od 1994 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Piotr Grabowski (od 2017 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Stalowa Wola (ulice): 3 Maja, Batorego, Bełżyńskiego, Braci Szumielewiczów, Broniewskiego, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Hubala, Jagiellońska, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Matejki, Mieszka I, Orkana, Polna, Poprzeczna, Reja, Rozwadowska, Rynek, Sandomierska, Sobieskiego, Szewska, Ks. Ściegiennego, Witosa, Zacisze, Zielona, Żurawia.
Miejscowości: Bąków (6 km), Brandwica (3,5 km), Chłopska Wola (8 km), Sochy (4 km), Karnaty (2 km)

Liczba katolików:
4147

Odpusty:

Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:

Sochy, kaplica pw. Matki Bożej Różańcowej (4 km)

Historia:
Pierwsza wzmianka o parafii w Charzewicach pochodzi z roku 1301. Kontynuacją tej parafii od 1740 r. jest fara rozwadowska. Pierwszy kościół charzewski był p.w. św. Mikołaja, spłonął jednak podczas przemarszu wojk Karola Gustawa w 1656 r. Następną świątynię zbudował ówczesny proboszcz ks. Jakub Piasecki kanonik kamieniecki p.w. św. Jakuba Apostoła. Na przełomie XVII/XVIII w. dawny tytuł św. Mikołaja został przywrócony. Ten drugi kościół uległ pożarowi w 1736 r. Wówczas nową drewnianą świątynię wybudował ks. Józef Jakielski w 1740 r., z nakazu ówczesnego patrona księcia Jerzego Lubomirskiego na miejscu obecnego kościoła. W 1797 r. wyszedł dekret Józefa II nakazujący likwidację kościoła farnego w mieście i przeniesienie parafii do klasztoru OO. Kapucynów. Fakt ten dokonał się w połowie Adwentu następnego roku. Na podstawie tradycji związanych z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej należy przypuszczać, że do klasztoru przeniesiono tylko inwentarz ruchomy. Około 1802 roku podczas ogromnego pożaru Rozwadowa spłonął kościół wraz z większością zabudowań. Zdołano jednak ocalić obrazy i figury ołtarzowe, które przeniesiono do klasztoru. Trudności współżycia parafii z konwentem OO. Kapucynów spowodowały potrzebę budowy samodzielnej świątyni parafialnej. Budowa jej odbywała się w latach 1898-1907 za proboszczów: ks. Jana Jakla i ks. Michała Dukieta. Ogromne zasługi dla tego przedsięwzięcia położył O. Hieronim Ryba OFMCap ówczesny wikariusz parafialny. Kościół ów zbudowano w stylu neogotyckim z czerwonej cegły wg planów skopiowanych z kościoła w Sękowej k. Gorlic projektu J. Wfrźde z Budapesztu. Parafia zajmowała kościół klasztorny od 1798-1907 r. W przeddzień poświęcenia nowej fary 16 sierpnia 1907 r. przeniesiono sprzęty i naczynia liturgiczne łącznie z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej do nowej świątyni. W dniu 16 sierpnia 1907 r. w święto Matki Bożej Szkaplerznej dokonano poświęcenia kościoła, zaś w r. 1911 dnia 16 lipca świątynię uroczyście poświęcił biskup bł. Józef Sebastian Pelczar. Kościół znajduje się we wschodniej części rynku. Wieża kościoła o wysokości 51 m integralnie związana jest z korpusem kościoła, zbudowana na osi nawy głównej w dolnej części zawiera przedsionek kościoła. Witraże i posadzkę z kolorowych płytek terakoty wykonano wg projektu Adama Dobrzańskiego. Polichromię poświęcił bp S. Jakiel 16 października 1960 roku. W r. 1993 wymieniono pokrycie dachowe nad nawami bocznymi, zakrystią i skarbcem. Parafia posiada akta parafialne od roku 1785.

- POKAŻ MNIEJ -