Stalowa Wola – Matki Bożej Królowej Polski

STALOWA WOLA

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski
Bazylika Konkatedralna

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4,
tel. 15 842 08 86, kom. 660 890 200
www.bazylikastw.pl, e-mail: bazylikasw@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. MB Królowej Polski w Stalowej Woli erygowana została 20 listopada 1977 r. Powstała z terenu parafii pw. św. Floriana w tymże mieście. Jej początki sięgają okresu odwilży październikowej 1956 r., kiedy to proboszcz parafii pw. św. Floriana ks. Józef Skoczyński przedstawił wiernym potrzebę budowy nowego kościoła. Ze względu na szykany ze strony władz komunistycznych trwała ona ponad 15 lat. W latach 70-tych i 80-tych XX w. funkcję proboszcza tej parafii pełnił ks. Edward Frankowski, późniejszy sufragan przemyski i sandomierski. Dzięki jego aktywnej pracy parafia stała się ważnym ośrodkiem życia religijnego, kulturalnego i naukowego (m.in. poprzez organizację Katolickich Dni Społecznych) oraz schronieniem dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Przy parafii powstawały różnego rodzaju instytucje i stowarzyszenia: Studium o Rodzinie Katolickiej (1976), Towarzystwo Przyjaciół KUL (1977), na bazie którego powstała filia tej uczelni (1981), Instytut Wyższej Kultury Religijnej (1985). 5 marca 1989 r. w kościele parafialnym miała miejsce uroczystość konsekracji ks. Edwarda Frankowskiego na biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej. Przy parafii powstało Muzeum św. Jana Pawła II, które zostało otwarte 16 października 2010 r. Bazylika konkatedralna pw. Matki Bożej Królowej Polski wzniesiona została w dwóch etapach wg projektu prof. Jana Bogusławskiego z Warszawy. Plany konstrukcyjne wykonał inż. Konstanty Jankowski. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił bp F. Barda 12 października 1958 r. Pierwszy etap prac, pod kierunkiem ks. Józefa Skoczyńskiego, trwał w latach 1958-1961. Po wykonaniu części konstrukcji żelbetowej władze administracyjne wstrzymały roboty budowlane (17 października 1961 r.). Przerwa w pracach trwała 10 lat, a w tym czasie niszczały elementy konstrukcyjne, leżące na placu budowy. Wznowienie robót nastąpiło 27 listopada 1971 r. Drugi etap prac trwał do grudnia 1973 r. Kierował nimi ks. Władysław Jankowski. Poświęcenia kościoła dokonał kard. Karol Wojtyła 2 grudnia 1973 r. W kolejnych latach ks. E. Frankowski prowadził prace dekoracyjno-wykończeniowe kościoła, m.in. wykonano witraże, posadzkę marmurową oraz wybudowano dzwonnicę. 20 września 1988 r. świątynia została konsekrowana przez kard. Józefa Glempa. Ze względu na przerwę w budowie kościoła w kilkanaście lat po jego ukończeniu wymagał on już generalnego remontu i modernizacji. Prace te prowadzono w latach 1994-2002 pod kierunkiem prof. Stanisława Kusia z Rzeszowa oraz proboszcza ks. Edwarda Madeja. W 1993 r. świątynia została podniesiona do rangi konkatedry, zaś od 1998 r. jest bazyliką mniejszą. Budowla stanowi zwarty blok na planie krzyża łacińskiego zakończonego absydą prezbiterium oraz niższym ambitem wokół niego, mieszczącym dwie kaplice boczne wraz z zapleczem. Frontowe ściany nawy i transeptu wykonane są z betonu stylizowanego na dekoracyjnie ułożone cegły. Fasadę rozdziela wielkie, pionowe okno z witrażem. Po lewej stronie na jej tle prezentuje się betonowy krzyż. Po prawej stronie znalazła się wolnostojąca wieża-dzwonnica, zwieńczona betonową arkadą w formie monogramu Maryi, z której wyrasta krzyż z koroną. Świątynia przykryta jest współczesnym dachem kopertowym, który nie zakłócił jej pierwotnego, modernistycznego charakteru. Ściany boczne i tylna ściana absydy są praktycznie wypełnione geometrycznymi witrażami przeplatanymi tylko wąskimi żelbetowymi prefabrykatami w kształcie monogramu Maryi. Wnętrze bazyliki ma formę halową. Boczne nawy oddzielone są rozszerzającymi się ku górze kolumnami ze strunobetonu. Następnie każda rozdziela się na cztery żebra, które podtrzymują strunobetonowe sklepienie w formie falującej korony liściastych drzew, nawiązujących do Puszczy Sandomierskiej. Rzeźbiarska forma arborealna, naśladująca drewno, jest znakiem architektury modernistycznej. Podkreślona została surowością ceglanych ścian naw bocznych, kutymi, metaloplastycznymi żyrandolami oraz wykonaną podobnie glorią, okalającą tabernakulum i obraz MB.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00
– w dni powszednie: 6.30, 7.00, 9.00, 18.30
– w święta państwowo zniesione: 6.30, 7.00, 9.00, 16.00, 18.30.

Odpusty: MB Królowej Polski (3 maja), Narodzenia NMP (8 września).

Kaplica

Szpital Miejski w Stalowej Woli – kaplica pod wezwaniem św. Józefa i św. Brata Alberta.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 11.00
– w dni powszednie: 16.00, sobota – 9.00.

Dom zakonny:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Siostry Służebniczki Dębickie)
37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 4, tel. 15 842 43 45.

Do parafii należą: ulice Stalowej Woli – Al. Jana Pawła II nr 2-16 (część), Andersa, Boczna, Chudzyńskiego, Działkowa, Kostki Napierskiego, Krótka, Krzywa, Mickiewicza, Narutowicza, Ossowskiego, Partyzantów, ks. J. Popiełuszki (część), Podgórna, Pławo, Poniatowskiego (część), Przestrzenna, Reymonta, Skłodowskiej, Staszica, Trojanowskiego, Wałowa, Wędkarska, Wiejska, Wiklinowa, Kardynała Wyszyńskiego, Wolności, Zasanie, Żwirki i Wigury, Żytnia.

Ogólna liczba mieszkańców: 16263.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Surowiec, S. Skórczyński, S. Misiak, R. Oleksak, J. Nosal, M. Bajek, W. Przepadło, K. Kwieciński, Z. Szambora, D. Komierzyński, T. Pasek, W. Gumienny, L. Czeluśnik, P. Anioł, R. Kułaga, R. Olszówka, A. Kamiński, M. Kusztyb, K. Kusztyb, K. Nowak, A. Warchoł, J. Kowal, R. Bielecki OP, S. Maziarz, D. Szypuła, M. Świeboda, M. Kołodziejski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: E. Machaj, C. Trygar, A. Dziura, R. Turek, B. Kucharska, I. Oleksak, J. Kalarus, A. Jaworska, M. Pieniążek.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Apostolstwo Chorych, chór konkatedralny, Domowy Kościół, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Duchowa Pomoc Papieżowi, Dziewczęca Służba Maryi, Grupa Modlitewna św. Ojca Pio, harcerze, koła żywego różańca, Koło Misyjne, Koło Przyjaciół WSD, koło teatralne, Katolicki Klub Sportowy VICTORIA Stalowa Wola, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół KUL, KSM, Liturgiczna Ołtarza Służba, Neokatechumenat, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Ruch Światło-Życie, Rycerstwo Niepokalanej, Towarzystwo św. Brata Alberta, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Wspólnota Niepełnosprawnych, Wspólnota S.O.S. Obrońców Życia.

Instytucje i ośrodki kościelne:
Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4

Ochronka im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Wałowa 46, tel. 15 842 39 31, kom. 793 983 555
www.ochronka.stalowawola.pl; e-mail: ochronkasw_xl@wp.pl
Kaplica – Msza święta w czwartki o godz. 18.00

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 1,5 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. prał. mgr lic. Edward Madej
Wikariusz - Ks. mgr Sebastian Kula (od 2020 r.)
Wikariusz - Ks. mgr lic. Piotr Przysucha (od 2022 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Marek Pereszlucha (od 2023 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Jarosław Raczak (od 2023 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Wojciechowski (od 2023 r.)
Emeryt - Ks. kan. Zygmunt Polityński
Kapelan szpitala - Ks. mgr lic. Andrzej Gola