Stalowa Wola – Trójcy Przenajświętszej

STALOWA WOLA

Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej
Zgromadzenie Księży św. Michała Archanioła (Michalici)

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57, tel. 15 842 22 60, 15 844 59 59
www.stalowawola-michalici.pl, e-mail: parafia.sw@amail.com

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli zlokalizowana jest w pobliżu cmentarza komunalnego, na terenie tzw. „dzielnicy za torami”. Erygowana została przez bpa I. Tokarczuka 12 sierpnia 1981 r. Jej terytorium wydzielono z dotychczasowego obszaru parafii św. Floriana w Stalowej Woli. Duszpasterstwo w nowej placówce powierzone zostało kapłanom ze Zgromadzenia Księży św. Michała Archanioła (michalici). Pierwszym proboszczem parafii został ks. Józef Ciaciek CSMA. We wrześniu 1981 r. poświęcono tymczasową kaplicę, która służyła wiernym do czasu wybudowania nowego kościoła. Kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej wzniesiony został w latach 1985-1987 na podstawie planów autorstwa inż. Wojciecha Kowalczyka oraz inż. Andrzeja Ustiana z Warszawy. Poświęcenia świątyni dokonał bp I. Tokarczuk 28 września 1987 r. Od tego czasu prowadzone były prace dekoracyjno-wykończeniowe. Kościół konsekrował bp W. Świerzawski 30 maja 1999 r. Świątynia jest dwupoziomowa. Zawiera w sobie kaplicę pogrzebową, z której wyjście skierowane jest wprost na bramę sąsiedniego cmentarza. Cała budowla swoją architekturą nawiązuje do zmartwychwstania. Oparta jest na planie kwadratu, rozciętego po przekątnej, o częś- ciach lekko przesuniętych względem siebie nawzajem. Ceglane, kurtynowe ściany zostały oddzielone od masywnego, betonowo-blaszanego dachu podłużnym świetlikiem. Daje to efekt dachu, unoszą- cego się niemal w powietrzu. Dwa jego skrzydła załamane są wzdłuż osi i opadają ku ziemi na rogach budowli. Budynek przypomina w ten sposób otwarty grób Chrystusa. Spomiędzy rozwartych, masywnych skrzydeł dachu wznosi się stropodach środkowej części kościoła, niemalże niewidoczny dla oglądających go przechodniów. Widoczna staje się dopiero masywna wieża-dzwonnica umieszczona z tyłu prezbiterium, niosąca na sobie duży krzyż z blachy nierdzewnej, symbolizujący zapewne zmartwychwstałego Chrystusa, wychodzącego z grobu. Wnętrze zachowane jest w surowej cegle z białym stropem. Na ścianie prezbiterium widnieje marmurowa płaskorzeźba Chrystusa Uwielbionego.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00
– w dni powszednie: 6.00, 7.00, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 6.00, 7.00, 9.00, 16.00, 18.00.

Odpusty: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, św. Michała Archanioła (29 września).

Kaplica

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła – kaplica pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, położona ok. 700 m od kościoła parafialnego. Powstała wraz z utworzeniem DPS w 2001 r.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.00
– w dni powszednie: 16.00.

Do parafii należą: ulice Stalowej Woli – Asnyka, Bema, Ciemny Kąt, Dmowskiego, Gałczyńskiego, Kilińskiego, Komunalna, Metalowców (część), Niezłomnych, Ofiar Katynia (część), Okrzei, Orzeszkowej, Piwna, Podleśna, ks. J. Popiełuszki (część), Przemysłowa, Siedlanowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Staffa, Tuwima, Żeromskiego.

Ogólna liczba mieszkańców: 6433.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Kozioł, M. Mik, W. Kopacz CSMA, M. Otachel OFM, W. Olech, M. Madej CSMA, A. Żarkowski CSMA, G. Flis CSMA, D. Bartochowski SP.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Dziura, G. Janicka, W. Machaj.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, Czciciele św. Michała Archanioła, Domowy Kościół, koła żywego różańca, Koło Misyjne, Męski Różaniec, Ruch Światło-Życie.

Instytucje i ośrodki kościelne:
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli,
37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57, tel. 15 842 92 80, 791 081 017
www.oratoriumstw.pl; e-mail: oratoriumstwola@gmail.com

Gimnazjum i Liceum Katolickie im. bł. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 3, tel. 15 642 56 28
www.skst.pl; e-mail: sekretariat@skst.pl
Na terenie szkoły znajduje się kaplica.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 50 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Mieczysław Kucel CSMA
Wikariusz - Ks. Stanisław Prokuski CSMA (od 2021 r.)