Stalowowolska Jasna Góra

W Stalowej Woli-Rozwadowie świętowano jubileusz 270 rocznicy konsekracji klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów oraz 50 rocznicę utworzenia parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrował biskup pomocniczy senior Edward Frankowski oraz wikariusz krakowskiej prowincji br. Rafał Pysiak OFMCap. Obecni byli także proboszczowie stalowowolskich parafii.

Nawiązując w homilii do historii rozwadowskiego klasztoru, bp Nitkiewicz zauważył, że miejsce na którym wznosi się klasztorna świątynia, nazywane było jeszcze przed jej wybudowaniem „Jasną Górą”. – Mamy więc naszą stalowowolską Jasną Górę, skąd promienieje Boże światło dające nadzieję. Światło, które wskazuje drogę i pomaga dotrzeć do celu. Tak dzieje się od 270 lat i wierzę, że rozbrzmiewająca od Ojców Kapucynów Dobra Nowina będzie w dalszym ciągu światłem dla nas wszystkich oraz dla kolejnych pokoleń – powiedział biskup.

Kaznodzieja podkreślił także, że klasztor wielokrotnie w historii był miejscem schronienia, gdzie ludzie mogli znaleźć ratunek. – W okresie wojen, prześladowań, epidemii ludzie chronili się w klasztorze. Czuli się tutaj bezpieczni. Spotykali w nim kochające serce braci. To jest ta wspaniała uczta przygotowana dla ludzi przez Boga, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Ona zaczyna się od stołu eucharystycznego, od Mszy św., by następnie zaspokoić głód wszystkich potrzebujących. Bierzmy w niej udział, będąc zarazem tymi, którzy posługują braciom – dodał biskup.

Wikariusz prowincjonalny br. Rafał Pysiak, który pracował kiedyś w rozwadowskim klasztorze, podziękował za serdeczne relacje na linii parafianie-kapucyni. – One przetrwają mimo mijającego czasu. Dlatego dziękuję dziś Panu Bogu nie tylko za tę murowaną świątynię, ale i za was wszystkich, bo jesteście żywą świątynią w Stalowej Woli – podkreślił o. Pysiak.

Oba jubileusze poprzedziły Misje Święte. W ich programie były między innymi nauki stanowe dla rodziców dzieci szkolnych, małżeństw, grup parafialnych, Apel Maryjny połączony z nauką Maryjną czy Różaniec. Misje zakończyły się Mszą św. wieczorną połączoną z odnowieniem małżeńskich przyrzeczeń.

Parafia przy kapucyńskim klasztorze została erygowana 20 sierpniu 1973 r. Konsekracja kapucyńskiego kościoła odbyła się 14 października 1753 r. Dokonał tego sufragan krakowski bp Franciszek Potkański. Dnia tego nie doczeka fundator klasztoru książę Jerzy Ignacy Lubomirski, który zmarł 19 lipca 1753 r. Był zaś obecny jego syn książę Teodor Lubomirski.