Stany – Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli

STANY

Parafia pod wezwaniem św. Jana Gwalberta i św. Tekli

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Bojanów
37-433 Bojanów, Stany, ul. Grębowska 14, tel. 15 870 83 40
www.stany.sandomierz.opoka.org.pl, e-mail: stany@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Stany założona została przez hr. Stanisława Tarnowskiego w 1610 r. Pierwszą w tym miejscu kaplicę ufundował w 1697 r. Michał Artur Tarnowski i była ona zależna od parafii Grębów. Z inicjatywy proboszcza tej parafii ks. Jana Gwalberta Przemykalskiego, a także dzięki fundacji Rozalii Tarnowskiej, w 1801 r. powstał drewniany kościół poświęcony głównemu patronowi św. Janowi Gwalbertowi, a następnie św. Tekli. Kościół ten został konsekrowany w 1884 r. przez bpa I. Łobosa. Parafia Stany erygowana została w 1818 r. Utworzyły ją miejscowości, przynależące do parafii Grębów, Rozwadów i Raniżów. Do 1823 r. duszpasterstwo w parafii Stany prowadzili kapłani z Grębowa (pierwszym samodzielnym proboszczem został ks. Michał Kleczyński). Podczas II wojny światowej wysiedlono ludność z miejscowości, przylegających do poligonu. Natomiast świątynia ze Stanów została przeniesiona do Stalowej Woli i stała się pierwszym kościołem tego miasta. W 1945 r. ks. Franciszek Glazara wybudował w Stanach prowizoryczną kaplicę. Nowy, drewniany kościół powstał z inicjatywy ks. Romana Dobrzańskiego w 1946 r. Konsekracja tej świątyni miała miejsce w 1975 r. Służyła ona wiernym parafii Stany do połowy lat 80-tych XX w. i istnieje do dnia dzisiejszego. Świątynia ta jest trójnawowa, nieorientowana. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie, z boczną zakrystią. Dach kryty jest gontem z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze obite jest boazerią, podzielone dwoma rzędami (po trzy sztuki) słupów. Stropy są płaskie, z kasetonami, pokryte malowidłami figuralnymi. Kościół parafialny pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli zbudowany został w latach 1981-1984 wg projektu inż. Antoniego Gorczycy oraz konstruktora Władysława Jagiełły z Rzeszowa. Nad całością prac czuwał ks. Jan Kula. Kościół poświęcony został przez bpa B. Taborskiego 14 VII 1985 r., a jego konsekracji dokonał bp M. Zimałek w 1996 r. Świątynia jest budowlą modernistyczną. Styl ten charakteryzuje się brakiem symetrii i rzeźbiarską formą budowli i te elementy są widoczne w kościele w Stanach. Fronton zwieńczony betonowym krzyżem wznosi się załamaną krzywizną ku lewej stronie. Tworzy w ten sposób coś na kształt wieży dającej wrażenie dłoni dzierżącej krzyż. Prostokątne okna ozdobione są żelbetowymi krzyżami. Taki sam krzyż stanowi wykończenie tylnej ściany kościoła. Na dachu nawy znajduje się dekoracyjna sygnaturka. Budowla jest podłużna, z piętrowym zapleczem po bokach prezbiterium. Strop oparty jest na żelbetowych trapezowych ramach, a po prawej stronie znajduje się jedna nawa boczna i umieszczona nad nią empora na betonowych słupach. Dekoracja ściany ołtarzowej to brunatno-czerwona płaszczyzna w kształcie krzyża ze współczesnymi malowidłami postaci i scen z Ewangelii po bokach.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.30, 17.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.00, 17.00.

Odpusty: św. Jana Gwalberta (II niedziela lipca), św. Tekli (II niedziela września).

Kaplice dojazdowe

Bojanów – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, położona 3 km od kościoła parafialnego. W lutym 1999 r. w budynku dawnej szkoły w Bojanowie urządzono kaplicę, w której mogłyby się odbywać nabożeństwa. Budynek ten przebudowano na potrzeby kultu sakralnego w I poł. 2007 r. Poświęcenia nowej kaplicy dokonał bp E. Frankowski 1 maja 2007 r. Budowla jest jednonawową z niesymetrycznym wejściem i dwoma parami trójkątnie zamkniętych okien z motywami krzyża pośrodku. Okienko na ścianie frontowej ma artystyczny kształt wieloboczny. Część prezbiterium jest wyższa i pokryta dachem prostopadłym względem nawy.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.15
– w święta państwowo zniesione: 16.00.
Odpust: Niepokalane Poczęcie NMP (8 grudnia).

Przyszów-Zapuście – kaplica pod wezwaniem św. Jana Pawła II, położona ok. 4,5 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w latach 2008-2013 pod kierunkiem ks. Zbigniewa Mistaka. Starania o jej budowę czyniło stowarzyszenie Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie. Poświęcenia dokonał bp K. Nitkiewicz 11 października 2013 r. Budowla jest jednonawowa, z niesymetrycznym wejściem i dwoma parami trójkątnie zamkniętych okien z motywami krzyża po środku. Okienko na ścianie frontowej ma artystyczny kształt wieloboczny. Część prezbiterium jest wyższa i pokryta dachem prostopadłym względem nawy.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30
– w święta państwowo zniesione: 16.00.
Odpust: św. Jana Pawła II (22 października)

Do parafii należą: Bojanów (z wyłączeniem ulic Kolbuszowskiej i Rzeszowskiej), Maziarnia, Przyszów Kołodzieje, Przyszów Występ, Przyszów ulice: Akacjowa, Dębowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Katy, Królewska, Leśna, Malinowa, Ogrodowa, Podleśna, Spokojna, Zapuście; Stany.

Ogólna liczba mieszkańców: 3710.

Kapłani pochodzący z parafii: T. Cuber, J. Dąbal, S. Janiec, M. Janiec, W. Jurek, Z. Kata, R. Wilk, J. Zimny, K. Żak.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. E. Nieradka, B. Nieradka, R. Jamka.

Grupy parafialne: Apostolat Maryjny, koła żywego różańca, Krąg Biblijny, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas.

Instytucje i ośrodki kościelne: Ośrodek Rehabilitacyjno-Adaptacyjny Parafialne Koło Caritas Diecezji Sandomierskiej, 37-433 Bojanów, ul. Tarnobrzeska 27, tel. 15 870 86 65, kom. 691 777 775.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 50 m.
Znajduje się na nim kaplica z kryptą grobową rodziny Komorowskich z 2 poł. XIX w.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Piotr Zwoliński (od 2020 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Flis (od 2022 r.)
Emeryt - Ks. kan. mgr Zbigniew Mistak (od 2020 r.)