Stany – Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli

KONTAKT:

Gm. Bojanów, pow. Stalowa Wola, woj. podkarpackie
37-433 Bojanów, Stany, ul. Grębowska 14

tel. (+48) 15 870 83 40
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 8:30 (Bojanów); 9:30; 11:00; 17:00
Święta państwowo zniesione: 8:00; 10:00; 16:00 (Bojanów); 17:00
Dni powszednie: 6:30; 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. mgr Zbigniew Mistak
Wikariusz - Ks. mgr Dariusz Hamera (od 2014 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Sebastian Kula (od 2015 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Stany, Bojanów, Przyszów Łapówka, Przyszów Zapuście, Przyszów Katy, Przyszów Kołodzieje, Maziarnia, Kozły, Załęże

Liczba katolików:
3881

Odpusty:

Św. Jana Gwalberta (12 lipca)
Św. Tekli (23 września)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Bojanów, kaplica (3 km)

Historia:
Parafia Stany jest położona wśród resztek lasów dawnej Puszczy Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu, nad rzeką Łęg. Najstarsze wzmianki historyczne o miejscowościach należących do parafii pochodzą z XV wieku od kronikarza Jana Długosza. Większość terenów obecnej parafii była w posiadaniu rodu Tarnowskich. Staraniem Rozalii Tarnowskiej wybudowano w Stanach pierwszą kaplicę drewnianą, obsługiwaną początkowo przez księży z Grębowa, należącego wówczas do diecezji krakowskiej. Samodzielna parafia w Stanach powstała w roku 1818 w wyniku wielkiej regulacji i rozbudowy sieci parafialnej w Galicji. Parafia ta powstała z części wydzielonych z parafii: Grębów, Raniżów i Rozwadów, i po krótkim czasie przynależności do diecezji tarnowskiej włączona została do diecezji przemyskiej, a obecnie znajduje się w granicach diecezji sandomierskiej. Pierwszym proboszczem został ks. Michał Kleczyński. Po rozbudowaniu kaplicy Tarnowskich powstał pierwszy kościół pod wezwaniem św. Jana Gwalberta około roku 1802, który został uroczyście poświęcony przez bpa Ignacego Łobosa, sufragana przemyskiego w roku 1884. W roku 1889 kościół odrestaurowano, wzbogacając przy tym o nowe wyposażenie. Na uwagę zasługują zwłaszcza trzy ołtarze rzeźbione w drewnie z marmurowymi portykami oraz drewniana chrzcielnica z rzeźbionymi ozdobami. Kościół został pomalowany przez Władysława Garwickiego, malarza z Lublina. On też wykonał obrazy: w ołtarzu głównym – Pan Jezus na Krzyżu (kopia wizerunku z Limpias); w bocznych ołtarzach – Najświętszego Serca Pana Jezusa, przysłaniany obrazem św. Tekli – drugorzędnej patronki parafii, a w drugim ołtarzu – wizerunek św. Jana Gwalberta – głównego patrona parafii. W roku 1854 przy parafii zorganizowano szkołę, którą prowadził wówczas ks. Jan Wojtuń – miejscowy proboszcz. Podczas I wojny światowej kościół prawie nic nie ucierpiał. Dopiero w czasie II wojny światowej hitlerowcy wysiedlili całą wieś Stany wraz z okolicznymi wioskami, a kościół został w 1943 r. przeniesiony do Stalowej Woli, gdzie stoi do dnia dzisiejszego. Po wojnie w r. 1947, wybudowano nową drewnianą świątynię, sprowadzając wyposażenie ze starego kościoła. Na skutek zwiększających się potrzeb wiernych obecny duszpasterz parafii, ks. Jan Kula (od roku 1970 – proboszcz, a wcześniej – wikariusz), podjął się budowy nowej świątyni. Staraniem wielu parafian, także stanowskiej Polonii, obok powojennego kościoła powstała nowa świątynia, którą poświęcił dnia 14 lipca 1985 r. bp Bolesław Taborski. Ten obiekt sakralny projektował p. Antoni Gorczyca z Rzeszowa, natomiast głównym konstruktorem był p. Władysław Jagiełło, również pochodzący z Rzeszowa. W roku 1988, w 170 rocznicę powstania parafii Stany, miejscowy kościół został wyposażony w nowe 22-głosowe organy, wykonane przez firmę Truszczyńskich z Warszawy. W ciągu ostatnich lat wykonano ceramiczny ołtarz, stacje drogi krzyżowej, kolorowe witraże, a ostatnio również nowe dębowe ławki. Od 1991 r., po podziale parafia Stany posiada nowe granice terytorialne. W obecnym czasie trwają prace przy ogrodzeniu cmentarza. Parafia posiada akta parafialne od roku 1785.

- POKAŻ MNIEJ -