Staszów – Św. Barbary

STASZÓW

Parafia pod wezwaniem św. Barbary
SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Staszów
28-200 Staszów, ul. Mickiewicza 21, tel. 15 864 14 20
www.swietabarbara.pl, e-mail: parafia@swietabarbara.pl

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. św. Barbary w Staszowie położona jest na os. Wschód. Erygowana została przez bpa E. Materskiego w dniu 1 kwietnia 1990 r. Wydzielono ją z parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Jej pierwszym proboszczem i organizatorem został ks. Edward Zieliński. Wiosną 1989 r. bp E. Materski poświęcił krzyż na placu pod budowę świątyni parafialnej. Początkowo nabożeństwa odbywały się w prowizorycznej, drewnianej kaplicy, która funkcjonowała do II poł. lat 90-tych XX w. Kościół parafialny pw. św. Barbary zbudowany został w latach 1990-2000 wg projektów opracowanych w zespole prof. Wiktora Zina i prof. Andrzeja Kadłuczki. Całością prac kierował ks. E. Zieliński. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp M. Zimałek w 2000 r. Świątynia parafialna jest budowlą o cechach postmodernizmu. Bryła kościoła oparta jest na planie kwadratu z trójbocznymi kaplicami po obu stronach i podobnie, aczkolwiek z zaokrągleniami na bokach, zamkniętym prezbiterium wraz z zapleczem z tyłu, w lewym rogu. Balkon na froncie oraz zewnętrzne ściany kaplic bocznych zawierają rzędy dekoracyjnych, powtarzających się kolumienek świadczących o postmodernistycznym charakterze całej bryły. Cztery ściany nawy głównej zwieńczone są czterema trójkątnymi szczytami. Każdy z nich zawiera jeszcze trójkątny wykusz z załamanym pod ką- tem prostym, podłużnym oknem. Wspomniane cztery szczyty stanowią podstawę dla krzyżującego się nad środkiem nawy dachu. Spady dachu opierają się jednak na krzywiźnie, przez co jego kalenice wznoszą się od czterech szczytów ku środkowi, gdzie na ich przecięciu wystrzela skośnie ułożona względem osi dachu iglica z krzyżem, stanowiąca zwieńczenie całej budowli. Architektura staszowskiego kościoła obfituje w dekoracyjne i pozornie bezcelowe detale architektoniczne, zaczerpnięte z różnych wątków historycznych i kierunków sztuki.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00, zimą 17.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 6.30, 10.00, zimą 17.00.

Odpusty: św. Barbary (4 grudnia).

Kaplica szpitalna

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 18.00
– w dni powszednie (poniedziałek-piątek): 15.00.

Do parafii należą: ulice Staszowa – Mickiewicza, Kilińskiego, Konstytucji 3-go Maja, Komisji Edukacji Narodowej, Kołłątaja, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Legionów Polskich, Traugutta, Powstańców Styczniowych, Raczyńskiego, 11-go Listopada (część), Wybickiego, Bema, Łącznik, Sosnowa, Jodłowa, Konwaliowa, Wiosenna, Leśna, Małopolska, Sandomierska, Kielecka, Słowiańska, Świętokrzyska, Rzeszowska.

Ogólna liczba mieszkańców: 6765.

Kapłani pochodzący z parafii: P. Kowalik, A. Kalek, P. Gaj, Ł. Bucki, D. Niziałek, D. Mikuśkiewicz.

Osoby zakonne pochodzące z parafii: br. R. Szymański, s. S. Bielecka, s. A. Maciejska, s. B. Szybowska.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Domowy Kościół, grupa gitarowa, grupa modlitewna o ochronę dzieci przed deprawacją, grupa modlitewna o trzeźwość w rodzinach, koła żywego różańca, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Odnowa w Duchu Świętym, Rycerstwo Niepokalanej, Ruch Światło-Życie, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, schola.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 1500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Grzegorz Jeż (od 2020 r.)
Wikariusz - Ks. dr Krzysztof Sibiga (od 2019 r.)
Kapelan szpitala - Ks. mgr lic. Roman Tadeusz Hnat (od 2012 r.)