Stawajmy się podobni do Chrystusa

Obchody Niedzieli Palmowej w Sandomierzu.

1. Procesja z palmami i msza święta

Foto. Archiwum Diecezji Sandomierskiej

W niedzielne przedpołudnie sandomierski Rynek Starego Miasta zapełnił się młodymi, którzy przybyli z całej diecezji na wspólne spotkanie w ramach Dnia Młodych obchodzonych w poszczególnych diecezjach świata. Młodzi łączyli się duchowo ze swoimi rówieśnikami zebranymi na placu św. Piotra wraz z papieżem Franciszkiem, gdzie przedstawiciele z naszego kraju przekazali symbole ŚDM-u młodzieży z Panamy. To właśnie tam za dwa lata odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży.

Foto. Archiwum Diecezji Sandomierskiej

Sandomierskiej modlitwie przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, który poświęcając gałązki palmowe wezwał zgromadzonych wiernych do duchowego wejścia w przeżycia Wielkiego Tygodnia. W procesji z palami, która wyruszyła z Rynku do bazyliki katedralnej uczestniczyła młodzież, kapłani, seminarzyści, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz licznie zgromadzeni wierni. Hasłem spotkania były ewangelijne słowa: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49).

Dalsza część liturgii Niedzieli Palmowej, Msza święta, sprawowana była w katedrze sandomierskiej. Podczas homilii bp K. Nitkiewicz nawiązał do odczytanego przez młodzież opisu męki Chrystusa oraz do odbywających się w diecezji inscenizacji, które opowiadają o ostatnich momentach życia Pana Jezusa.

Foto. Archiwum Diecezji Sandomierskiej

– Największym wyróżnieniem jest oczywiście granie roli Chrystusa. Nie każdy chce być Judaszem, Piłatem lub głosem z chóru, domagającym się ukrzyżowania. Jednak, jakby na to nie patrzeć, mamy do czynienia tylko z grą, bo każdy nawet przeżywając emocjonalnie swój występ, utożsamiając się z konkretnym bohaterem, niewiele się zmienia. Tymczasem Pan Jezus pragnie, abyśmy naprawdę wcielili się w jego sposób myślenia i działania. Tak jak Syn Boży wcielił się w ciało człowieka, przyjął ludzką naturę, stał się do nas podobny we wszystkim za wyjątkiem grzechu, my powinniśmy stawać się podobni do Niego. Podobni przez płomienną miłość, której, jak mówi Pieśń nad Pieśniami „wody wielkie nie zdołają ugasić, ani nie zatopią jej rzeki”. Miłość ofiarną, wyrozumiałą, bezwarunkową, która nie cofa się przed niczym. I nawet jeśli nie potrafimy kochać jak Chrystus, to przynajmniej powinniśmy tego pragnąć i do tego dążyć. Miłość czyni człowieka pięknym, niezależnie od urody. Niech więc Ewangelia i postawa Chrystusa, będą dla Was zawsze źródłem inspiracji i zachętą do lepszego życia – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Foto. Archiwum Diecezji Sandomierskiej

Na zakończenie wspólnej modlitwy biskup ordynariusz przekazał przedstawicielom młodych oraz władz samorządowych z dekanatów Nowa Dęba i Raniżów Ikonę Chrystusa Nauczyciela, która towarzyszy organizatorom Diecezjalnych Dni Młodych w naszej diecezji. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Nowej Dębie w wrześniu tego roku.

2. Misterium Męki Pańskiej i konkurs palm

Dalsza część Diecezjalnego Dnia Młodych odbyła się w Katolickim Domu Kultury św. Józefa, gdzie młodzież z parafii Matki Bożej Królowej Polski z Sandomierza wystawiła Misterium Męki Pańskiej. Następnie odbył się, jak co roku, konkurs palm wykonanych przez młodzież z parafialnych grup duszpasterskich.

W Diecezjalnym Konkursie Palm wzięło udział kilkanaście palm wykonanych różnymi metodami: od tych tradycyjnych do współczesnych. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły palmy wykonane przez młodych z parafii Krząta i ze stalowowolskiego katolika. Drugie miejsce przyznano dla palmy z parafii Modliborzyce. Reszta palm otrzymała wyróżnienia.