Strefa duchowej mocy

Rozpoczęły się dwudniowe rekolekcje ewangelizacyjne w Stalowej Woli.

Foto - ks. Adam Stachowicz

Po dwóch dniach ewangelizacji w Staszowie ojciec Enrique Porcu oraz ojciec Antonello Cadeddu wraz z grupą modlitewną „Przymierze Miłosierdzia” przybyli do Stalowej Woli.

W godzinach południowych 31 maja w bazylice konkatedralnej misjonarze spotkali się z młodzieżą z miejscowych szkół. Podczas całego spotkania oprawę muzyczną zapewnili Witek Wilk wraz z zespołem „zaNim”.

Misjonarze z Brazylii wskazywali młodzieży na potrzebę zawierzenia Jezusowi swojego życia. Często również dzielili się z młodymi swoim doświadczeniem pracy w najbiedniejszych dzielnicach San Paulo. W pierwszym wystąpieniu ojciec Antonello wskazując na biblijnego Dawida, którego Bóg nie wybrał ze względu na jego wygląd i pozycję, ale na głębię serca mówił: – Jezus wybiera każdego z nas. Wybiera dziś ciebie. Patrzy ci w oczy. Patrzy w twoje serce. Masz dobre serce. Spójrz na Jezusa i pójdź za Nim. On che być razem z tobą. Jezus nie patrzy na siłę, umiejętności, ale na twoje serce – mówił ojciec misjonarz.

Natomiast ojciec Enrique rozpoczął pytaniem o najważniejsze słowo z Nowego Testamentu i podpowiedział zebranym, iż tym słowem jest „radość”. Wskazał na radującą się Maryję, a także Elżbietę oraz Jana Chrzciciela, którzy rozradowali się ze spotkania z Chrystusem. – Tobie życzę takiej radości. Radości z życia, radości z przeżywanej wiary, radości w codziennych spotkaniach. Bądź człowiekiem radości zatopionym w Jezusie. Czasami szczerą radość odbiera ci ucieczka w świat wirtualny. Autentyczną radość daje spotkanie z drugim człowiekiem, a najgłębsza siła radości płynie od Chrystusa –mówił o. Enrique.

Po zakończeniu konferencji rozpoczęła się modlitwa uwielbienia.

– Spotkanie było dla mnie bardzo dobrym doświadczeniem życiowym. Odczuwam pragnienie bycia blisko Boga. Wiem, że moje życie może nabrać nowego sensu dzięki Bogu – podkreśla Iga Gawlas.

Blok popołudniowych spotkań odbywał się na stalowowolskich błoniach nadsańskich. Zaproszenie na nie skierowane było do wszystkich chętnych. Spotkanie śpiewem w „Strefie Mocy” rozpoczął zespół „zaNim” angażując uczestników. Następnie słowa konferencji skierowali zaproszeni misjonarze z Brazylii. Centralnym momentem była Msza św., której przewodniczył ks. Marek Kuliński, a sprawowali ją ojcowie misjonarze i duszpasterze stalowowolscy. Po Eucharystii nastąpiła adoracja Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wieczór uwielbienia.