Studencki opłatek

Spotkanie przedświąteczne we wspólnocie akademickiej w Stalowej Woli.

Na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe. Rozpoczęła je Msza św. w kościele akademickim. Wspólna modlitwa zgromadziła wykładowców, studentów, duszpasterzy oraz zaproszonych gości.

Po Eucharystii odbyła się druga część świątecznego spotkania, którą rozpoczęły Jasełka studenckie przygotowane przez słuchaczy drugiego roku pedagogiki. Występom jasełkowym towarzyszyła Nadwiślańska Orkiestra Kameralna pod batutą dyrygenta Edwarda Horoszko wraz z towarzyszeniem chóru studenckiego.

Następnie dziekan wydziału prof. dr hab. Andrzej Kuczumow wręczył najwybitniejszym studentom nagrody i wyróżnienia.

W bożonarodzeniowym spotkaniu ze wspólnotą akademicką uczestniczy bp Krzysztof Nitkiewicz.

– Boże Narodzenie to dobra nowina dla nas wszystkich. Ona ma zupełnie inny wydźwięk niż takie słowa jak konsolidacja czy parametryzacja, których zdążyliśmy się tutaj nauczyć. Dobrą nowiną jest wcielony Syn Boży, który z miłości do nas opuścił śliczne Niebo i wybrał barłogi, jak śpiewamy w kolędzie. Życzę wszystkim i sobie żeby mogła ona rozbrzmiewać jak najdłużej na KUL-owskich opłatkach w Stalowej Woli, bo bez KUL Stalowa Wola będzie pozbawiona duszy – podkreślił biskup ordynariusz zwracając się do zebranych

Następnie bp K. Nitkiewicz pobłogosławił opłatki, którymi łamiąc się zebrani składali sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Spotkanie zakończyła wspólna wieczerza.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli został utworzony w 2004 r., choć początki działalności KUL w Stalowej Woli łączą się nierozerwalnie z bazyliką konkatedralną Matki Bożej Królowej Polski, przy której od 1977 r. organizowane było Studium o Rodzinie Katolickiej, a w 1981 r. powstała Filia KUL, która po reperkusjach stanu wojennego została odtworzona w 1990 r., jako Filia Wydziału Nauk Społecznych. W 2008 r. utworzono w Stalowej Woli obok Wydziału Nauk Społecznych drugi Wydział Prawa i Nauk o Gospodarce. Mimo długoletniej tradycji kształcenia stalowowolskiego wydziału władze macierzyste uczeni podjęły decyzję od tego roku akademickiego wygaszania w Stalowej Woli ważnych kierunków kształcenia, takich jak: pedagogika, prawo, socjologia, praca socjalna a także ekonomia. Obecnie studenci mają do wyboru tylko dwa kierunki techniczne: Inżynieria Środowiska i Inżynieria Materiałowa.