Studiować i służyć

W przededniu nowego roku akademickiego, bp Krzysztof Nitkiewicz spotkał się z sześcioma diakonami Diecezji Sandomierskiej. W spotkaniu wzięli udział rektor seminarium duchownego ks. Rafał Kułaga i dyrektor Caritas ks. Bogusław Pitucha. Diakoni podzielili się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej posługi, szczególnie w okresie wakacyjnym. Bp Nitkiewicz przypomniał, że diakonat nie jest ani wyróżnieniem za dobre sprawowanie w seminarium ani próbą generalną przed przyjęciem święceń prezbiteratu. Podchodzenie do niego, jak do czegoś przejściowego, co wkrótce minie byłoby poważnym  nieporozumieniem. – Diakonat jest urzędem z którym wiążą się konkretne zadania w Kościele. To pokorna służba. Nie można więc pozostać jedynie w sferze teorii, z którą jak sami wiecie różnie bywa. Chodzi o rzeczywistą i pełnioną z miłością diakonię Słowa, diakonię Eucharystii, diakonię charytatywną. A w miłości musimy się wszyscy podciągać – powiedział biskup ordynariusz. Począwszy od roku akademickiego 2018/2019, każdy diakon poświęci jedno popołudnie w tygodniu na pomoc chorym i starszym natomiast w drugim semestrze będzie jeszcze posługiwał w wyznaczonej parafii. Przewidziane są jednocześnie dodatkowe ćwiczenia z dziedziny liturgii i dyżury w katedrze. Na zakończenie spotkania, Biskup Ordynariusz poprosił diakonów, aby czuli się współodpowiedzialni za dyscyplinę i atmosferę w seminarium.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com