Studium początkowe szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej

PLAN WYKŁADÓW PROGRAMU FORMACYJNEGO
DLA SZAFARZY NADZWYCZAJNYCH KOMUNII ŚWIĘTEJ
PROWADZONEGO PRZY DOMINIKAŃSKIEJ PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP
W TARNOBRZEGU

WYKŁADY – łącznie 19 godzin 

TEOLOGIA DOGMATYCZNA – o. dr Karol Wielgosz OP 

1) Sakrament (ogólne wprowadzenie, sakrament chrztu) – 1h

2) Eucharystia (Pamiątka, Ofiara, Uczta) – 1h

3) Kościół (Mistyczne Ciało Chrystusa itp.) – 1h

Systematyczny wykład dotyczący przede wszystkim sakramentu chrztu, Eucharystii oraz  Kościoła ma na celu przedstawienie nauki dogmatycznej. Szafarze w szczególny sposób stają  się sługami w budowaniu Komunii – tak eucharystycznej jak i szeroko rozumianego Kościoła – wspólnoty Mistycznego Ciała Chrystusa. W ten sposób kandydaci poznają coraz lepiej  rzeczywistość, której pragną służyć.

TEOLOGIA BIBLIJNA – o. dr Janusz Maria Andrzejewski OP 

1) Biblijne źródła Eucharystii i liturgii – Stary Testament – 1h

2) Biblijne źródła Eucharystii i liturgii – Nowy Testament – 1h

Wykład ten ma na celu przedstawienie kandydatom podstawowej wiedzy z teologii biblijnej  dotyczącej sakramentu Eucharystii, poznanie podstawowych tekstów Pisma Świętego na temat  Komunii świętej i liturgii.

TEOLOGIA LITURGII

ks. dr Dariusz Sidor 

1) Owocne przyjmowanie Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu – 1h

2) Kult Eucharystii poza Mszą świętą – duchowość eucharystyczna – 1h

3) Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. – dokumenty – 1h

4) Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. – apostolstwo chorych itp. – 1h

ks. dr Grzegorz Staszczak 

5) Teologia zgromadzenia liturgicznego. Podział funkcji, udział świeckich w liturgii – 1h

6) Liturgia godzin, modlitwa liturgiczna – 1h

O. mgr Mikołaj Walczak OP 

7) Liturgia – pojęcie, znaczenie, rodzaje liturgii, participatio actuosa a activa – 1h

8) Obrzędy Mszy świętej – 3h

Wykłady te za cel stawiają sobie przedstawienie podstawowych pojęć związanych z kultem  liturgicznym, szczególnie związanym z uczestnictwem, sprawowaniem i udzielaniem  Eucharystii oraz pogłębienie osobistego zaangażowanie kandydatów w celebrację. Wyjaśnienie  obrzędów liturgicznych podczas Mszy świętej, przedstawienie Liturgii godzin jako modlitwy  Kościoła, ale także jako przedłużenia celebracji eucharystycznej mają dać możliwość lepszego  zrozumienia gestów, znaków liturgicznych i umożliwić głębsze i bardziej aktualne uczestnictwo  w sprawowanych obrzędach jako posługujący (np. podczas Mszy świętej) jak i samemu  sprawując obrzęd (np. podczas udzielania Komunii świętej choremu).

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1) Zajęcia praktyczne dotyczące posługi przy ołtarzu w kościele.

2) Obrzędy sprawowane poza kościołem.

3) Zajęcia praktyczne z obsługi ksiąg liturgicznych.

4) Przygotowanie do obrzędu błogosławieństwa szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.

Do pobrania:

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com