Sulisławice – Narodzenia NMP

KONTAKT:

Gm. Łoniów, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie
27-670 Łoniów, Sulisławice 91

tel. (+48) 15 866 93 62
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:15; 9:30; 11:00; 12:30; 14:30 (Gieraszowice); 18:00
Święta państwowo zniesione: 8:15; 9:30; 11:00; 12:30; 18:00
Dni powszednie: 7:00; 12:00; 18:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Artur Traczewski CR
Wikariusz - Ks. mgr Stanisław Cyganik CR

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Bazów (2,5 km), Bukówki (6 km), Dmosice (5 km), Gieraszowice (3 km), Jeziory (2 km), Królewice (4 km), Ruszcza (1,5 km), Ruszcza Kol. (5 km), Rybnica (5 km), Skwirzowa (1 km), Sulisławice, Wojcieszyce (2 km), Wólka Gieraszowska (4 km), Zgórsko (4 km)

Liczba katolików:
2346

Odpusty:

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Odpustowa Oktawa Maryjna (7-15 września)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Gieraszowice, kaplica pw. Miłosierdzia Bożego (3 km)

Historia:
Parafia erygowana przed 1328 r. Posiada dwa kościoły. Stary w obecnym kształcie uroczyście poświęcono 24 VIII 1604 r. Wystrój wnętrza pochodzi z końca XVII i z XVIII w. Znaczna część murów jest starsza i pochodzi z XII-XIII w. Kościół ten od 1655 r. do 1888 r. był miejscem modłów wiernych przed łaskami słynącym obrazem. Polichromia pochodzi z XX w. i jest dziełem Bukowskiego. W kościele znajdują się dwa obrazy z 1646 r. (Zaśnięcie Matki Bożej i Ukoronowanie Matki Bożej). W zakrystiach dziś jest Izba Pamięci partyzantów „Jędrusiów”. Nowy kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej, murowany, wzniesiono w latach 1871-1888 w stylu angielskiego neogotyku, według planów Wojciecha Bobońskiego i Bronisława Muklanowicza, za ks. Józefa Czapli. Posiada trzy nawy równoległe i poprzeczną, oraz dwie bliźniacze wieże. Dnia 18 września 1888 r. uroczyście poświęcił go biskup kielecki Tomasz Kuliński. Ołtarz główny w stylu neogotyckim z piaskowca wykonał w 1881 r. E. Stehlink z Krakowa, boczne również neogotyckie z piaskowca wykonał w latach 1890-1897 K. Chodziński z Krakowa. Dwa witraże w prezbiterium według projektu K. Frycza, wykonała firma Żeleńskiego w Krakowie w 1912 r. Polichromia w prezbiterium jest dziełem Juliana Makarewicza, w nawach Ogórkiewicza z lat trzydziestych XX w. Całość odnowił Maciej Makarewicz w latach 1979-1982. Kościół jest ogrzewany. W 1991 r. pod chórem została zbudowana kruchta z drzewa jesionowego. Zaprojektował ją inżynier architekt A. Abram, wykonał P. Kisiel z Ostrowca Świętokrzyskiego. Z kościołem związany jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej – „Misericordia Domini”. Obraz ten pochodzący ze szkoły nowosądeckiej z ok. 1450 r. w wymiarach 22 x 21,5 cm jest wieczkiem z bursy (pudełeczka) do chorych. Obraz do pobliskiej wsi przywiozła w 1610 r. Rosjanka Dorota Ogrufina. Umieszczony w głównym ołtarzu zasłynął niezwykłymi łaskami. Koronacja obrazu odbyła się 8 września 1913 r. (Dekret Kongregacji Rytów z dnia 28 lutego 1912 r.). Koronacji dokonał miejscowy ordynariusz biskup Marian Ryx. W 1940 roku w nocy z 14/15 kwietnia skradziono korony i wota. Obraz ocalał. W 1989/90 obraz został poddany gruntownej konserwacji. W czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny ojciec święty poświęcił nowe korony w Radomiu. Rekoronacji dokonał Nuncjusz Apostolski Abp Józef Kowalczyk dnia 7 lipca 1991 r. w Sulisławicach. W 1992 r. w nocy z 27/28 października skradziono łaskami słynący obraz wraz z wotami. Po odnalezieniu został zwrócony Biskupowi Sandomierskiemu dnia 25 marca 1994 r. Parafia posiada akta parafialne od 1798 r.

- POKAŻ MNIEJ -