ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA – ŚWIĘTO

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 4,18-22)

Powołanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

Szymon Piotr i Andrzej znali Jezusa, zanim ich powołał. Pod wpływem spotkań z Jezusem zmienili swój sposób myślenia, spojrzenia na Bożą rzeczywistość. Takich ludzi wyszukiwał Jezus na pierwszych uczniów. Niech Słowo Boże przemienia i nasze życie. W końcu to świadectwo życia chrześcijan przyciągało i wciąż przyciąga do wiary.