Świadectwo jedności

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w janowskim sanktuarium odbył się doroczny odpust maryjny, połączony z dożynkami powiatowymi.

Na uroczystości przybyli wierni z dekanatu, samorządowcy i delegacje gmin powiatu janowskiego z wójtami, chcąc podziękować za tegoroczne plony i prosić o Boże błogosławieństwo. Spotkanie na placu przy sanktuarium rozpoczęło się od prezentacji wieńców dożynkowych z parafii i gmin oraz dziękczynnej modlitwy różańcowej.

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali ks. Tomasz Lis, dziekan kapituły janowskiej i proboszcz parafii, oraz kapłani przybyli wraz ze swoimi parafianami i księża kanonicy. We wspólnej modlitwie uczestniczyli samorządowcy oraz tysiące pielgrzymów.

Biskup Ordynariusz nawiązał w homilii do licznie zebranych pielgrzymów, mówiąc, że jednoczy wszystkich miłość do Matki Bożej. Jej wyrazem jest także janowskie sanktuarium, które wespół z Dominikanami wznosili wierni, a dzisiaj troszczą się oni o jego utrzymanie.

– To jest jedna z dróg prowadzących do jedności. Historia Kościoła uczy, że jej utrata, czy choćby tylko osłabienie pod względem doktrynalnym, a także osłabienie komunii kościelnej pomiędzy papieżem, duchowieństwem i świeckimi jest sprzeniewierzeniem się Chrystusowi. Prowokuje podziały, wywołuje konflikty, utrudnia głoszenie Ewangelii.
Dotyczy to nie tylko Kościoła. Konsekwencje tragicznej wojny na Ukrainie, wywołanej rosyjską agresją, odczuwają zarówno obywatele naszego wschodniego sąsiada, jak i cały świat. Czy w tych dramatycznych okolicznościach nie jest więc szaleństwem mówienie językiem nienawiści, kolportowanie oszczerstw i w konsekwencji mnożenie podziałów?
Dzisiejsza uroczystość, pozwalająca nam doświadczyć jedności, umacnianej przy pomocy Matki Bożej, powinna być zachętą do troski o jedność każdego dnia.
Kiedy mówię o jedności, nie chodzi mi o jednolitość lecz o wspólne podążanie za Chrystusem. Bez rezygnacji czy rozmywania własnej tożsamości pod presją społeczną lub dla zysku. Maryja również podążała zawsze za swoim Synem, pozostając sobą i żyjąc w prawdzie.
Liturgia Eucharystyczna w której uczestniczymy, ma w swoim centrum Chrystusa i tylko Jego. Składając z Siebie najświętszą ofiarę za nasze zbawienie, Pan Jezus zachęca nas do pokornej służby Bogu oraz innym. Każdy zgodnie ze swoim stanem i rolą. Należy współpracować, szukać tego co łączy. Większe parafie powinny wspierać duszpastersko mniejsze, a małe wspólnoty nie mogą się zamykać na inne. Podobnie w rodzinach, które są przecież „domowymi Kościołami”. Proszę księży, aby wsłuchiwali się w ich głos i podjęli z nimi współpracę. Proszę także wspólnoty parafialne o otoczenie szczególną opieką rodzin i osób w trudnej sytuacji. W ten sposób będziemy budowali jedność, w parafii, dekanacie, diecezji. Niech Maryja wspiera nas dalej modlitwą zanoszoną do swojego Syna. Niech będzie Matką, która łagodzi spory i uczy budować jedność – powiedział biskup.

Po Eucharystii Biskup Ordynariusz poświęcił wieńce dożynkowe i ziarno siewne oraz odbyła się procesja.

Zwieńczeniem dwudniowych uroczystości odpustowych będzie wieczorny koncert pieśni maryjnych i patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec.