Świadkowie wielkiego Króla

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w bazylice katedralnej w Sandomierzu świętowany był po raz pierwszy Światowy Dzień Młodzieży przeniesiony decyzją papieża Franciszka z Niedzieli Palmowej. To jednocześnie patronalna uroczystość Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Świątynia zapełniła się młodymi ludźmi ze wszystkich wspólnot i stowarzyszeń działających w diecezji. Przybyli także przedstawiciele Akcji Katolickiej.

Mszę św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowali kapłani asystenci wspomnianych grup wraz z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.

Bp Nitkiewicz mówił w homilii, że każdy człowiek ma swoje królestwo. Może nim być kraj, grupa osób, konto na Facebooku, Instagram, smartfon, praca, hobby.

   Jako chrześcijanie mamy jeszcze jedną ojczyznę, jeszcze jedno królestwo na czele którego stoi Pan Jezus. Należymy do niego przez chrzest, ale czy przebywają w nim nasze serca? Czy pasują do niego nasze myśli i uczynki? Bo przecież składane lub odnawiane przysięgi i przyrzeczenia będą miały znaczenie tylko wtedy jeśli potwierdzimy je własnym życiem. Te dwa królestwa – ziemskie i Chrystusowe – są w gruncie rzeczy mocno ze sobą związane. Jest to konsekwencją wcielenia Syna Bożego, a w naszym przypadku włączenia w Kościół. Szlak prowadzący do Królestwa Pana Jezusa biegnie drogami tego świata, często krętymi, kamienistymi, wąskimi. Trzeba je przemierzać mając wzrok utkwiony w Chrystusie. Jako Jego uczniowie powinniśmy razem z Nim dawać świadectwo prawdzie płynącej z Ewangelii. Mamy być świadkami tego, co zobaczyliśmy, dlatego najpierw sami musimy żyć tą prawdą. Wówczas będziemy nowymi ludźmi: wolnymi, pełnymi radości i pokoju, zaangażowanymi w czynienie dobra. To stanie się możliwe, bo w nas i przez nas będzie działał Chrystus.  Dlatego nie odwracajmy się do Niego plecami, gdyż nie będziemy wiedzieli dokąd mamy iść. On chce nas prowadzić jak pasterz prowadzi swe owce. Rozmawiajmy z Panem Jezusem na modlitwie, czytajmy i rozważajmy Pismo św., starajmy się rozpoznawać Jego głos w nauczaniu Ojca św. i innych pasterzy Kościoła, na katechezie, a także wówczas gdy mówi przez ludzi wśród których żyjemy. Jezus Chrystus jest przecież naszym Królem, który zna każdego po imieniu i troszczy się o każdą potrzebę. On jest tutaj i wszędzie, z nami i ze wszystkimi. Taka nauka płynie z Chrystusowego krzyża. Wielu z was otrzymało metalowy krzyżyk przy okazji bierzmowania. Ilekroć dokonuję ich poświęcenia mówię młodym – pamiętajcie, że Pan Jezus was kocha. Chcę to powtórzyć także dzisiaj, patrząc na wspaniały gotycki krucyfiks naszej sandomierskiej katedry. Jan Długosz pisze, że w 1448 r. wpadł do środka świątyni piorun i strącił ten krucyfiks na ziemię. W wyniku tego lewa ręka Chrystusa odłamała się aż po łokieć. Dokonano naprawy i krzyż po dzień dzisiejszy głosi prawdę o Bożej miłości.

Dzisiaj to ludzie, także w naszej Ojczyźnie, niszczą i profanują krzyże. Jakimi racjami się kierują? Pewnie każdy przypadek jest inny. Naszym zadaniem jest natomiast obrona krzyża, aby dalej dawał nam nadzieję. Krzyż jest bowiem sztandarem naszego króla i zbawiciela Jezusa Chrystusa – mówił biskup.

Po homilii cztery dziewczęta i czterech chłopców z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyli uroczyste przyrzeczenia, zobowiązując się służyć Bogu i Ojczyźnie.

Na zakończenie Mszy św. prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej dokonał odnowienia Aktu Intronizacji Chrystusa Króla.

Po liturgii, młodzież z KSM-u zgromadziła się w swojej siedzibie razem z prezes Natalią Łukawską i asystentem kościelnym ks. Damianem Zielińskim. Spotkanie miało charakter formacyjny, będąc zarazem okazją do wręczenia odznak i legitymacji nowym członkom.

Młodzież przed przyrzeczeniem odbyła rekolekcje w Radomyślu nad Sanem. Jak sami mówią, był to czas duchowego przygotowania do wypowiedzenia przed Bogiem i całą wspólnotą KSM słowa: „Gotów!”. W trakcie odbytych rekolekcji poprzez naukę i zabawę poznawali życie bł. Karoliny Kózkówny, która patronuje Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży.