Światło nadziei

W Sandomierzu harcerze i zuchy przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju mieszkańcom miasta i diecezji.

W kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu harcerze z miejscowego Hufca ZHP przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju bp Krzysztofowi Nitkiewiczowi. Otrzymali je jednocześnie uczestniczący w uroczystości pan Marcin Marzec, Burmistrz Miasta oraz Starosta Sandomierski pan Marcin Piwnik.

W tym roku hasło, które towarzyszy przekazywaniu Światełka Betlejemskiego brzmi: „Światło nadziei”.

– Zwykle reprezentacja Hufca ZHP Sandomierz odbierała Ogień z Betlejem w Zakopanem podczas uroczystego przekazania go przez skautów słowackich. Od dwóch lat, ze względu na obostrzenia, Betlejemskie Światło Pokoju odbieramy z Kielc. W tym roku ten przywilej miała reprezentacja 8 Drużyny Harcerskiej „Watra”, która działa przy szkole w Górach Wysokich – mówiła podharcmistrz Renata Lachowicz, członkini komendy Hufca ZHP Sandomierz.

Sandomierskie spotkanie harcerzy i zuchów oraz przybyłych gości rozpoczęło uroczyste wprowadzenie Betlejemskiego Światełka Pokoju do kościoła, gdzie wspólnie modlono się o dar pokoju oraz w intencji druhów i druhen z terenu diecezji. Mszy św. przewodniczył bp Nitkiewicz z udziałem ks. Rafała Kułagi, rektora seminarium, ks. phm. Dariusza Sidora, diecezjalnego duszpasterza harcerzy oraz ks. Mateusza Bajaka, harcerskiego kapelana.

Bp Nitkiewicz podkreślił w homilii, że Światełko Betlejemskie mówi o narodzinach Pana Jezusa, a przekazywanie go sobie stanowi okazję do spotkania i budowania wzajemnych relacji.

Jesteśmy od siebie zależni i coraz bardziej sobie potrzebni. Świadomość tego powinna ożywiać naszą wyobraźnię, rozpalać kreatywność i mobilizować do działania. Nie chodzi jednak o akcje na pokaz, żeby się wykazać albo zdobyć poklask. Mamy żyć dla siebie nawzajem, tak jak Pan Jezus, który narodził się dla nas w Betlejem. Niech przypomina o tym to światełko, dając światu nową nadzieję – powiedział biskup.

Na zakończenie Mszy św. Ordynariusz Sandomierski poświęcił opłatki, natomiast druhna podharcmistrz Renata Lachowicz podziękowała za wspólną modlitwę i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Harcerze zabrali opłatki do swoich drużyn, aby podzielić się nim podczas harcerskich wigilii. Następnie druhowie i zuchy z drużyn z terenu diecezji oraz mieszkańcy miasta odbierali z rąk harcerzy Ogień z Betlejem, aby zanieść je w swoje środowiska i do swoich rodzin wraz z przesłaniem pokoju, jakie niesie narodzenie Bożego Syna.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski już po raz trzydziesty pierwszy. W sandomierskim spotkaniu wzięli udział harcerze i zuchy z Annopola, Gościeradowa, Dwikóz, Liśnika Dużego, Gór Wysokich oraz Sandomierza.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/