Światowy Dzień Misyjny

Drodzy Kapłani, Siostry zakonne, Katecheci, Przyjaciele Misji

Niedziela 22 października 2023 r.  obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny pod hasłem: „Misje sercem Kościoła”. W Polsce Niedziela Misyjna przedłuża się na cały Tydzień Misyjny.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI. Każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Na ten dzień swoje Orędzie wystosował Ojciec Święty Franciszek. Temat orędzia inspirowany jest fragmentem z Ewangelii wg św. Łukasza, mówiącym o uczniach zmierzających do Emaus (por. Łk 24, 13-35). Papież Franciszek szczególną uwagę zwraca na przemianę, jaka zachodzi w uczniach po spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Na ten szczególny czas Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały materiały liturgiczne jako pomoc dla duszpasterzy, animatorów misyjnych, katechetów i wolontariuszy, którym na sercu leży troska o ewangelizację całego świata. Materiały zawierają homilie dla dorosłych i młodzieży na Niedzielę Misyjną oraz modlitwę wiernych, rozważania i czytankę różańcową na każdy dzień Tygodnia Misyjnego.

Aktualnie posługuje na misjach 1690 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach. Afryce i na Madagaskarze – 676 misjonarzy i misjonarek z Polski, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pracuje 655 misjonarzy, w Azji jest 281 polskich misjonarzy, w Oceanii pracuje 65 misjonarzy, w Ameryce Północnej pracuje 13 misjonarzy. Dane Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z dnia 1 października 2023 r.

Pamiętajmy o naszych sandomierskich misjonarzach posługujących na misjach: bp Jan Ozga – Kamerun, Podgórski Wiesław – Ekwador, Rączkiewicz Maciej – Ekwador, Marek Młynarczyk – RPA, Piotr Kaleciński – RPA, Kasprzycki Grzegorz – Papua Nowa Gwinea, Kusztyb Mateusz – Botswana, Andrzej Nowakowski – Zambia, Tomasz Wargacki – RPA, Michał Szawan – Papua Nowa Gwinea. Warto w rodzinnych parafiach, i  tych w których misjonarze posługiwali, objąć ich misje patronatem wpierając ich pracę.

Wyrażam wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działalność misyjną w parafiach i szkołach, dziękuję za wszelkie dary duchowe i materialne na rzecz misji, które płyną od osób duchownych i świeckich naszej diecezji. Niech wszystkich wpierających misje i misjonarzy Dobry Bóg obdarza swym błogosławieństwem.

Ks. Daniel Koryciński
Janików, 16 października 2023 roku

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/