Święcenia diakonatu

W 59. rocznicę swoich święceń kapłańskich bp Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu pięciu alumnom sandomierskiego seminarium.

W katedrze sandomierskiej bp pomocniczy senior Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu pięciu klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Dzień wcześniej kandydaci do święceń diakonatu złożyli, na ręce księdza Rafała Kułagi, rektora uczelni, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We Mszy św. wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.

Podczas homilii bp E. Frankowski nawiązał do postaci św. Szczepana, diakona pierwotnego Kościoła, który złożył poprzez męczeństwo czytelne świadectwo pełnego oddania Chrystusowi.

    Wy również, drodzy kandydaci na urząd diakona, musicie się stawać świadkami Chrystusowej Ewangelii we współczesnym świecie.

Przez nałożenie rąk zostanie wam udzielony dar Ducha Świętego do pełnienia waszej posługi, przekazana wam będzie księga Ewangelii, którą będziecie głosić umacniając wiarę Kościoła słowem i czynem – mówił bp Frankowski.

– Wypełniajcie waszą posługę z miłością, bez obłudy, z troskliwością o chorych i biednych, z powagą pełną pokory, z czystością bez skazy, z przestrzeganiem duchowej karności, z czystością sumień, trwając mocno przy Chrystusie. Pełnijcie z oddaniem dzieła miłosierdzia, jak Chrystus, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać życie za barci. Bądźcie oddani całkowicie i z niepodzielną miłością Chrystusowi – dodał biskup.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce biskupa pomocniczego seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych zebrani upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów. Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydatów w urząd diakonów.

W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Diakoni w ostatnim czasie przygotowywali się duchowo do przyjęcia święceń pierwszego stopnia podczas specjalnych rekolekcji.

Na zakończeni Mszy św. ks. Rafał Kułaga, rektor seminarium złożył bp Edwardowi Frankowskiemu życzenia z okazji obchodzonej 59. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich.

Nowi diakoni to:

Jan Golec z parafii w Hucie Józefów

Karol Klecha z parafii w Kopciach

Aleksander Zdun z parafii w Grębowie

Mateusz Zięba z parafii w Mydłowie

Krzysztof Zych z parafii w Jadachach