Święte Schody znów dostępne dla pielgrzymów

Schody Święte odkryte na nowo po 300 latach

Zamknięte do renowacji w ubiegłym roku relikwie Scala Santa, czyli Święte Schody, po których Jezus wchodził do pretorium Poncjusza Piłata, zostały ponownie udostępnione dla pielgrzymów.

Przez najbliższe 60 dni, od 11 kwietnia do 9 czerwca – Niedzieli Zesłania Ducha Świętego pielgrzymi mogą przejść na kolanach po oryginalnych schodach, bez drewnianej osłony, po których według tradycji Jezus był prowadzony na sąd.

Scala Santa to liczące 28 stopni marmurowe schody pochodzące zgodnie z tradycją z Pretorium w Jerozolimie, czyli z siedziby rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata. Do Rzymu przywiozła je w IV w. św. Helena, matka Konstantyna Wielkiego. W 1723 r. papież Innocenty XIII zarządził przykrycie schodów drewnianą osłoną, aby chronić je przed dalszym wytarciem.