ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY – ŚWIĘTO

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (J 20,2-8)

Jan ujrzał i uwierzył

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Oto słowo Pańskie.

„Głosimy wam życie wieczne, to, co widzieliśmy własnymi oczami” pisze święty Jan w swoim liście. Dzięki niech będą Bogu za świętego Jana, który widział i przekazał innym to, co zobaczył. Nie schował tego dla siebie, ale przekazał innym. Bo chciał, żeby inni też otrzymali to, co on zobaczył i otrzymał. A ja? Jak i co ja przekazuję innym? Jaka jest moja wiara? Czy w ogóle mam coś do przekazania innym?

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com