Święto zasłużonego kapłana

Biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz odprawił Mszę św. w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach. Szczególną okolicznością spotkania ze wspólnotą parafialną oraz kapłanami z dekanatu były 80. urodziny ks. Kazimierza Lęcznara, zasłużonego proboszcza seniora.

Ksiądz K. Lęcznar był proboszczem w Groblach od 1983 do 2012 roku. Obok pracy duszpasterskiej znany jest z tłumaczeń książek z języka angielskiego na język polski.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, szkoły, kapłani z dekanatu oraz przyjaciele jubilata.

Kazanie wygłosił obecny proboszcz ks. Bartosz Rachwał, który mówił o życiowej i kapłańskiej drodze ks. Kazimierza Lęcznara, dziękując mu w imieniu całej wspólnoty za długoletnią posługę duszpasterską.

– Kapłańskie rocznice sprowadzają się nieraz do różnego rodzaju wyliczeń, jakbyśmy byli w księgowości: udzielone sakramenty, wygłoszone kazania, zbudowane kościoły, wykonane remonty. Taka logika może prowadzić do wniosku, że im ktoś dużej jest księdzem, tym ma większe zasługi, a to nie prawda. Przed przyjazdem do Grobli odwiedziłem neoprezbiterów, którzy mają dzisiaj swój dzień skupienia. Ci młodzi księża nie są wcale gorsi niż jubilaci. Każde działanie in persona Christi jest bowiem czymś tak niezwykłym, że choćby tyko dla tej jednej chwili warto było się urodzić, wstąpić do seminarium i przyjąć święcenia. Życzę Ci drogi jubilacie, abyś przeżywał w ten sposób godziny, dni, miesiące i lata, które jeszcze otrzymasz od Pana, na chwałę Bożą i dla dobra nas wszystkich – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz.

Na końcu Mszy św. biskup sandomierski poświecił nowo ufundowane witraże w świątyni.

Po zakończonej uroczystości w kościele, w miejscowej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przygotowano montaż słowno-muzyczny na cześć jubilata.

Dyrekcja i dzieci złożyły jubilatowi najserdeczniejsze życzenia.