Świętość w codzienności

We wtorek 27 listopada, w sali teatralnej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w Tarnobrzegu, odbyło się spotkanie poświęcone Słudze Bożemu Księdzu Wincentemu  Granatowi. Organizatorem spotkania był Klub Inteligencji Katolickiej im. św. Brata Alberta w Tarnobrzegu. Rozpoczynając spotkanie pani Prezes Ewa Lipińska Mikrut, serdecznie powitała wszystkich zebranych i poprosiła o wykład i prezentację ks. dra Jana Biedronia nt. Sługa Boży Ksiądz Wincenty  Granat.

– Proces beatyfikacyjny to skomplikowana sekwencja czynności faktycznych i prawnych. Pierwsza przedprocesowa faza postępowania wygląda następująco: zainteresowany prowadzeniem procesu podmiot, osoba fizyczna lub prawna w Kościele (np. zakon, diecezja, parafia) wyznacza postulatora, który w jej imieniu będzie prowadził sprawę. Postulator gromadzi materiał dowodowy i formułuje pisemną prośbę do biskupa o rozpoczęcie procesu. Po zasięgnięciu opinii Konferencji Episkopatu i uzyskaniu nihil obstat Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, biskup ogłasza publicznie intencję rozpoczęcia procesu i dekretem wyznacza trybunał dla jego prowadzenia. Normy Kongregacji wymagają, by kandydat na ołtarze cieszył się opinią świętości życia lub męczeństwa oraz opinią szczególnych łask i cudów udzielanych przez jego wstawiennictwo. Istotnym warunkiem jest tzw. walor eklezjalny, czyli stwierdzenie, jaką konkretną korzyść duchową wniesie beatyfikacja dla wspólnoty Kościoła – mówił ks. Jan Biedroń.

Następnie nawiązując do Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata przypomniał, że zmarł on w opinii świętości 11 grudnia 1979 roku i został pochowany w grobowcu kapituły sandomierskiej na cmentarzu katedralnym. Zaś 12 czerwca 1995 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a więc 16 lata temu. Dnia 11 grudnia 2012 r. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu, przy grobie Sługi Bożego ks. Wincentego Granata, odbyła się w 33. rocznicę śmierci wspólna modlitwa o rychłą jego beatyfikację. Proces na stopniu diecezjalnym zakończył się 9 października 2018 roku. Dopełnieniem wykładu był film poświęcony Słudze Bożemu. – Święci żyją świętymi, święci pragną świętości, święci nie przemijają, święci wołają o świętość – podsumował spotkanie ks. Jan Biedroń.

Ostatnim aktem spotkania był występ dzieci i młodzieży ze szkoły katolickiej w Tarnobrzegu pt. Kiedy myślę Ojczyzna.

Aneta Surowiec

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl